Rusza program Jaworzna pod nazwą „Jaworzno w dyskusji”. Akcja obejmuje poszerzone konsultacje społeczne, które mają na celu rozwój uprzednio ustalonych tematów dotyczących miasta.

Podczas dyskusji  mieszkańcy będą rozmawiać o możliwych kierunkach działań i przyszłości wybranych obiektów czy też obszarów w Jaworznie.

Do prac w zespołach tematycznych zapraszamy jaworznian, którzy chcą i mogą osobiście zaangażować się i we współpracy z innymi członkami przeanalizować oraz zarekomendować takie scenariusze działań, które w przyszłości pozwolą odmienić te miejsca w pożądanym kierunku. Zakładamy, że każdy zespół zasili kilku, kilkunastu reprezentantów lokalnych środowisk. – mówi Ewa Sidełko-Paleczny, sekretarz miasta.

Obszary konsultacji

  1. Przyszłość byłego dworca kolejowego w Szczakowej,
  2. Ulica Sienkiewicza („Kocia”) jako miejsce targowe w kontekście ładu przestrzennego,
  3. Miejsce rekreacji dla dzieci i młodzieży – rewitalizacja skateparku w Parku Podłęże,
  4. Zielone polityki miejskie i koncepcje zagospodarowania przestrzeni w mieście.

Zgłoszeń należy dokonywać mailowo na adresy poszczególnych liderów w terminie do 22 października. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego. Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwsze spotkania zespołów zostaną zorganizowane jeszcze w tym roku.

  • „Przyszłość byłego dworca kolejowego w Szczakowej” – lider Agnieszka Zemuła-Czarnik, naczelnik Wydziału Obrotu Nieruchomościami, e-mail: agnieszka.zemula-czarnik@um.jaworzno.pl.
  • „Ulica Sienkiewicza („Kocia”) jako miejsce targowe w kontekście ładu przestrzennego” – lider Małgorzata Nowacka-Wysogląd, kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego w Wydziale Urbanistyki i Architektury, e-mail: malgorzata.nowacka-wysoglad@um.jaworzno.pl.
  • „Miejsce rekreacji dla dzieci i młodzieży – rewitalizacja skateparku w Parku Podłęże” – lider Magdalena Tomaszewska z Wydziału Promocji, Kultury i Sportu, e-mail: magdalena.tomaszewska@um.jaworzno.pl.
  • „Zielone polityki miejskie i koncepcje zagospodarowania przestrzeni w mieście” – lider Tomasz Tosza – wicedyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, e-mail: tomasz.tosza@mzdim.jaworzno.pl.

Wszelkie informacje na temat projektu „Jaworzno w dyskusji” można uzyskać w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu – tel. 32 61 81 895.