Budowa nowej linii tramwajowej wciąż trwa. Tramwaje Śląskie informują o całym dotychczasowym procesie przebudowy i ostrzegają przed przyszłymi działaniami oraz zmianami organizacji ruchu.

Ostatnie kilka miesięcy na placu budowy linii tramwajowej minęły pod znakiem dalszych prac rozbiórkowych i inżynieryjnych. Jednym z ich efektów jest wykonanie kroku milowego, jakim jest udostępnienie kierowcom nowej jezdni ul. Braci Mieroszewskich nad pierwszą częścią obiektu inżynieryjnego, który będzie pełnił rolę tunelu tramwajowego i centrum przesiadkowego.

Organizacja ruchu

Kluczowym elementem budowy nowej linii tramwajowej w Sosnowcu Zagórzu jest tunel pod ul. Braci Mieroszewskich. Pierwsza jego część jest już wybudowana, a dzisiaj nastąpi tu zmiana organizacji ruchu. Kierowcy pojadą po nowo wybudowanym odcinku wschodniej jezdni, zaś jezdnia zachodnia, na której obecnie odbywa się ruch, zostanie zamknięta. Następnie rozpocznie się budowa drugiej połowy przyszłego tunelu.

Zmiana organizacji ruchu w tej okolicy jest konieczna do rozpoczęcia przebudowy drugiej nitki tej drogi i sąsiadującej z nią okolicy starej pętli tramwajowej. W tym drugim przypadku rozpoczęły się już nawet pierwsze prace. 2 października nastąpiło wyłączenie starej pętli z ruchu tramwajowego. Dzięki temu generalny wykonawca, konsorcjum firm Eurovia Polska, KZN Rail i Nowak Mosty, mógł już przystąpić do prac rozbiórkowych w tym miejscu.

Tuż za przystankiem Zagórze Pętla, czyli ostatnim przystankiem na tej linii, zabudowany został rozjazd tymczasowy, dzięki któremu przy wyłączonej pętli możemy obsługiwać tę trasę wagonami dwukierunkowymi. Do Zagórza jeździ teraz tylko linia nr 35, a linia nr 15 od Katowic kierowana jest do przystanku Pogoń Akademiki – mówi Andrzej Zowada, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Prace na jezdni zachodniej ul. Braci Mieroszewskich, wraz z budową drugiej części tunelu, planowane są do połowy przyszłego roku, stąd kolejnej, ostatniej już zmiany organizacji ruchu w tej okolicy można spodziewać się dopiero w wakacje. W rejonie pętli obecnie wykonawca demontuje starą infrastrukturę. Kolejnym etapem będzie budowa kanalizacji deszczowej. Na początku września wykonawca otrzymał ostatnią decyzję na wycinkę drzew.

Dzięki temu mogliśmy rozpocząć również prace w obszarach, na których do tej pory występowały kolizje z zielenią. Dziś prowadzimy już w tych miejscach roboty ziemne i kanalizacyjne, a także przygotowujemy przyszły pas torowy do zabudowy warstw konstrukcyjnych – mówi Robert Wach, dyrektor kontraktu z Eurovia Polska SA.

Jednoczesne prace

Roboty trwają także na innych odcinakach inwestycji. Wzdłuż ul. Rydza Śmigłego i al. Paderewskiego prowadzone są prace torowe, które polegają na podsypywaniu tłucznia pod nowe podkłady oraz budowie nowego układu trakcji. Wzdłuż ul. Rydza Śmigłego powstaje również nowe oświetlenie. Rozpoczęły się też prace w rejonie ronda Jana Pawła II, które są prowadzone poza strefą istniejącego pasa drogowego.

Wykonano tam częściowo roboty przezbrojeniowe dla tego terenu, nastąpiła przebudowa instalacji teletechnicznych, wodociągu, częściowo wybudowano nową kanalizację, zrealizowano wycinkę drzew i krzewów. Generalna przebudowa wraz ze zmianą geometrii ronda będzie polegać na prawie dwukrotnym zwiększeniu jego obecnej średnicy i wpisaniu wewnątrz nowej pętli tramwajowej. Zasadnicze roboty drogowo-torowe rozpoczną się w przyszłym roku.

Przeczytaj także:

Trwa budowa nowej linii tramwajowej. To pierwsza taka inwestycja od 40 lat