Jaworzno, poprzez podpisanie listu intencyjnego z Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach Wydziałem Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi zyska ośrodek uczelni wyżej o kierunku medycznym.

Przyszli studenci będą korzystać z miejskiej infrastruktury oświatowej. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 na ul. Północnej. Ponadto będą mogli odbywać praktyki w przychodniach Zespołu Lecznictwa Otwartego i Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

Nabór na powstałe kierunki – lekarski i pielęgniarski – na rok akademicki 2022/2023 rozpocznie się 9 maja 2022 roku. List intencyjny podpisali prezydent Jaworzna Paweł Silbert oraz rektor Wyższej Szkoły Technicznej, prof. Aleksander Ostenda.

– Ostatnie dwa lata pokazały nam, jak ważne jest kształcenie w zawodach medycznych. Pandemia zweryfikowała jakie potrzeby i wyzwania stoją przed służbą zdrowia. Tym bardziej cieszę się, że w Jaworznie zlokalizuje się uczelnia kształcąca lekarzy i pielęgniarki – powiedział Silbert po podpisaniu listu.

Porozumienie ma także na celu działania związane z edukacją oraz profilaktyką zdrowotną. Jaworzno wraz z WST będą współpracować w zakresie pozyskiwania środków unijnych oraz zewnętrznych, aby wykorzystać je na czynności w obszarze zdrowia.