Głosując w wyborach samorządowych decydujemy o tym, kto zostanie członkiem rad gmin, miast i powiatów czy sejmików wojewódzkich. Wybieramy też wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast. Sprawdźmy, jak należy głosować.

Tegoroczne wybory samorządowe, zgodnie z nowelizacją kodeksu wyborczego wyłonią samorządowców na 5-letnią kadencję. Wybieramy członków do rad gmin, miast, powiatów i sejmików wojewódzkich. Głosujemy również na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Kiedy głosujemy?

Pierwsza tura wyborów odbywa się w 21 października, a drugą turę zaplanowano na 4 listopada. Lokale wyborcze czynne są w godzinach od 7 do 21.

Kto może głosować?

Prawo do głosowania w wyborach samorządowych ma obywatel Polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat. Musi także stale mieszkać na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy, powiatu lub województwa.

Prawo głosu ma również obywatel Unii Europejskiej, który nie jest obywatelem polskim. Osoba taka musi jednak stale mieszkać na obszarze danej gminy i być pisana do stałego rejestru wyborców.

Kto nie będzie mógł oddać swojego głosu? To osoby, które są pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu lub Trybunału Stanu oraz ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie prawomocnym orzeczeniem sądu.

Ile kart do głosowania? Kogo wybieramy?

W dniu wyborów otrzymujemy trzy lub cztery karty do głosowania. W miastach na prawach powiatu (takich jak Sosnowiec), dostajemy trzy karty do głosowania – w wyborach do rady miasta, do sejmiku województwa oraz na prezydenta miasta. W pozostałych gminach wybieramy wójta lub burmistrza, radnych rady gminy lub miejskiej, radnych rady powiatu i radnych sejmiku.

Karta do głosowania będzie w formie tzw. płachty w rozmiarze od A4 do A2. Co ważne, wszystkie karty do głosowania będą koloru białego, przy czym nazwiska kandydatów będą wydrukowane na kolorowym tle.

Karta, na której będziemy głosować na radnych do sejmiku – nazwiska kandydatów wydrukowane zostaną na niebieskim tle. Nazwiska kandydatów do rad powiatów będą na żółtym pasku. Do rad gmin i miast nazwiska kandydatów umieszczone będą na szarym tle. Na wójta, burmistrza i prezydenta głosować będziemy na karcie, na której nazwiska kandydatów umieszczone będą na różowym tle.

Jak zaznaczyć kandydata?

By oddać głos na swojego kandydata, należy w kratce z lewej strony przy jego nazwisku postawić znak „X”. Co istotne, według Państwowej Komisji Wyborczej, znak „X” to co najmniej dwie, linie, przecinające się obrębie kratki. Nie liczy się „ptaszek”, ani inny znak.

Ważne jest też to, by krzyżyk zaznaczony był długopisem. Nie trzeba mieć swojego, w lokalach wyborczych będą one dostępne. Nie można zaznaczać ołówkiem.

Co trzeba mieć ze sobą?

Aby móc zagłosować, należy mieć ze sobą dokument poświadczający naszą tożsamość. Najlepiej zabrać dowód osobisty lub paszport.