Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarządziła wybory prezydenckie na niedzielę 28 czerwca. Oznacza to, że ewentualna druga tura wyborów odbędzie się 12 lipca.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek podczas środowej konferencji prasowej oficjalnie ogłosiła termin tegorocznych wyborów prezydenckich. Głosowanie odbędzie się 28 czerwca, a także 12 lipca, jeśli do rozstrzygnięcia będzie potrzebna druga tura wyborów.

– Zarządzam wybory prezydenta RP. Datę wyborów wyznaczam na niedzielę 28 czerwca 2020 roku – poinformowała marszałek Elżbieta Witek.

Marszałek Sejmu dodała, że zarządziła wybory na podstawie odpowiednich przepisów Konstytucji, Kodeksu wyborczego oraz ustawy z 2 czerwca 2020 roku o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 roku, z możliwością głosowania korespondencyjnego.

Głosowanie w wyborach odbędzie się metodą mieszaną – w lokalach wyborczych oraz dla chętnych – korespondencyjnie.

Jak będzie wyglądać kalendarz wyborczy?

Państwowa Komisja Wyborcza pozytywnie zaopiniowała kalendarz wyborczy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze daty.

W piątek, 5 czerwca, minie termin na zawiadomienie PKW o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta, a także o uczestnictwie w wyborach przez komitety wyborcze, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez PKW w związku z wyborami prezydenta zarządzonymi na 10 maja.

Z kolei 10 czerwca minie termin na zgłaszanie do PKW kandydatów na prezydenta, a także ponowne zgłaszanie kandydatów przez pełnomocników wyborczych komitetów, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez PKW w związku z wyborami zarządzonymi na 10 maja i które zawiadomiły PKW o zamiarze uczestnictwa w wyborach zarządzonych na 28 czerwca 2020 roku. Oznacza to, że do 10 czerwca komitety nowych kandydatów będą musiały złożyć wymagane 100 tys. podpisów poparcia. W takiej sytuacji jest prezydent prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Do 12 czerwca pełnomocnicy wyborczy będą mogli zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, zaś obwodowe komisje wyborcze zostaną powołane przez komisarzy wyborczych do 15 czerwca.

13 czerwca minie termin na zgłaszanie konsulom zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą, a 16 czerwca na zgłaszanie komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju.

Do 21 czerwca będzie możliwe wydanie przez Państwową Komisję Wyborczą na wniosek ministra zdrowia uchwały, w której zarządza się wyłączne głosowanie korespondencyjne na terenie co najmniej gminy lub jej części, jeśli na tym terenie nastąpiło nagłe i znaczące pogorszenie sytuacji epidemicznej.

Do 26 czerwca jest czas na zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 5 dniu przed dniem wyborów.

28 czerwca w godzinach od 7 do 21 odbędzie się głosowanie w lokalach wyborczych. Wtedy też możliwe będzie dostarczenie kopert zwrotnych (od głosujących korespondencyjnie) przez Pocztę Polską oraz urzędy gmin do właściwych obwodowych komisji wyborczych, możliwe będzie także dostarczenie kopert zwrotnych przez wyborców osobiście lub za pośrednictwem innych osób do właściwych obwodowych komisji wyborczych.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek - fot. Łukasz Błasikiewicz/Kancelaria Sejmu
Marszałek Sejmu Elżbieta Witek – fot. Łukasz Błasikiewicz/Kancelaria Sejmu

Wybory 10 maja

Pierwotnie wybory prezydenckie miały zostać przeprowadzone 10 maja, ale nie odbyły się w związku ze stanem epidemii. Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła w wydanej jeszcze tego samego dnia uchwale, że „brak było możliwości głosowania na kandydatów” i dodała, że fakt ten jest równoważny w skutkach z przewidzianym w art. 293 par. 3 Kodeksu wyborczego brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów. W takim przypadku, jak stanowi Kodeks wyborczy, marszałek Sejmu ponownie zarządza wybory nie później niż w 14. dniu od dnia ogłoszenia uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w Dzienniku Ustaw.

Uchwała PKW została opublikowana w Dzienniku Ustaw w poniedziałek, 1 czerwca, 22 dni od jej wydania.