W Sosnowcu powstanie Instytut Zagłębia Dąbrowskiego, który zajmie się popularyzacją wiedzy na temat regionu i jego promocją. Funkcję dyrektora instytutu obejmie prof. Dariusz Nawrot.

W pierwszym kwartale tego roku w Sosnowcu ma powstać Instytut Zagłębia Dąbrowskiego. List intencyjny w tej sprawie podpisali prezydent Arkadiusz Chęciński, dyrektor Muzeum w Sosnowcu Paweł Dusza oraz ceniony historyk prof. Dariusz Nawrot, który obejmie funkcję dyrektora instytutu.

W Sosnowcu powstanie Instytut Zagłębia Dąbrowskiego – fot. MZ
W Sosnowcu powstanie Instytut Zagłębia Dąbrowskiego – fot. MZ

W skład instytutu będą wchodzić naukowcy wywodzący się z uczelni wyższych. W prace zaangażować się będą mogli również pasjonaci Zagłębia Dąbrowskiego. Instytut będzie prowadził działalność naukową, ale skupi się także na popularyzacji regionu.

– To historyczny i bardzo ważny moment. Chcemy edukować o Zagłębiu, pokazywać piękną i nieznaną historię naszego regionu, dlatego postanowiliśmy powołać Instytut Zagłębia Dąbrowskiego – zapowiada prezydent Arkadiusz Chęciński.

Siedzibą instytutu będzie sosnowieckie muzeum. – Będziemy współpracować z naukowcami, organizować konferencje i wydawać publikacje. Chcemy pokazywać bohaterów naszego regionu i przybliżać ich mieszkańcom – podkreśla prezydent Chęciński.

W Sosnowcu powstanie Instytut Zagłębia Dąbrowskiego – fot. MZ
W Sosnowcu powstanie Instytut Zagłębia Dąbrowskiego – fot. MZ

Instytut Zagłębia Dąbrowskiego ma budować i utrwalać tożsamość regionalną. Jej twórcy chcą skupić się na trzech głównych filarach – działalności naukowej, oświatowej oraz popularyzacji regionu.

– Jeśli chodzi o działalność naukową to w planach mamy sesje i konferencje naukowe dotyczące dziejów Zagłębia Dąbrowskiego (np. dotyczące odzyskania niepodległości czy udziału regiony w powstaniach śląskich), publikacje naukowe o wydarzeniach z dziejów regionu – wydawnictwa pokonferencyjne lub będące efektem prac badawczych, serię wydawniczą traktująca o wybitnych postaciach Zagłębia Dąbrowskiego, projekt „Historia mówiona” – nagranie relacji z osobami będących przedstawicielami pokolenia wojennego (urodzonymi przed wybuchem II wojny światowej), powojennego i najmłodszego, wychowanego w dobie transformacji ustrojowej w Polsce, chcemy także przywrócić serię wydawniczą „Roczniki Sosnowieckie” – wylicza prof. Dariusz Nawrot.

W Sosnowcu powstanie Instytut Zagłębia Dąbrowskiego – fot. MZ
W Sosnowcu powstanie Instytut Zagłębia Dąbrowskiego – fot. MZ

Instytut będzie organizował wystawy, wykłady popularnonaukowe oraz imprezy promujące region. Będzie też przygotowywał materiałach do odbywających się w sosnowieckich szkołach lekcji z edukacji regionalnej.

Instytut będzie współpracował z muzeami na terenie Zagłębia. Pierwsza wystawa przygotowywana przez zespół instytutu zaprezentowana zostanie 8 marca w Pałacu Schoena i będzie poświęcona Edwardowi Gierkowi. Na ekspozycji znajdą się dokumenty, fotografie związane z jego życiem prywatnym i działalnością na terenie Zagłębia Dąbrowskiego.

W Sosnowcu powstanie Instytut Zagłębia Dąbrowskiego – fot. MZ
W Sosnowcu powstanie Instytut Zagłębia Dąbrowskiego – fot. MZ

– Pokażemy Edwarda Gierka jako postać pełną paradoksów. Przedstawimy jego dobre i złe strony. Gierek to człowiek, który wierzył w komunizm w Polsce, a którego na koniec ten komunizm źle potraktował – zapowiada Paweł Dusza. – Narrację ekspozycji wzbogacą pamiątki oddające klimat epoki oraz nagrania dźwiękowe i audiowizualne – dodaje dyrektor Muzeum w Sosnowcu.