Elektrownia Jaworzno. W Jaworznie na terenie budowy nowego bloku 910 MW trwają zaawansowane prace budowlano-montażowe.

Prace przy budowie nowego bloku energetycznego w Jaworznie idą pełną parą. Zakończono właśnie montaż konstrukcji nośnej kotła, a charakterystyczny element budowy – chłodnia kominowa – osiągnęła już 165 z docelowych 180 metrów.

– Budowa nowego bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno to jedna z największych i najbardziej wymagających inwestycji w Polsce, charakteryzująca się przy tym najwyższymi wskaźnikami technicznymi i ekologicznymi w swojej klasie – podkreśla Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

Jak przekazują pracownicy spółki, projekt kotła dla jaworznickiego bloku uwzględnia sprawdzone rozwiązania technologiczne. – To właśnie elementy kotła pracują w najtrudniejszych warunkach – podkreślają.

Elektrownia Jaworzno - fot. mat. pras.

Montaż elementów części ciśnieniowej kotła nowej jednostki, która zawieszona będzie na belkach nośnych, rozpocznie się od zamocowania pionowo orurowanych paneli ekranowych, które zostaną przytwierdzone do bandaży ekranów komory paleniskowej. Następnie montowane będą pozostałe elementy ciśnieniowe. Ten etap będzie trwał przez najbliższych kilka miesięcy.

– W docelowych miejscach magazynowania znajdują się już główne elementy turbiny. Jak tylko zakończone zostaną prace związane z wykonaniem dachu budynku maszynowni, rozpocznie się ich montaż. Poprzedzi go posadowienie generatora, który również dotarł już w rejon budowy bloku – dodaje Filip Grzegorczyk.

Równolegle trwają prace na innych węzłach budowy. Najbardziej charakterystyczny element budowy, czyli chłodnia kominowa osiągnęła już 165 z docelowych 180 metrów. Zaawansowane są również prace związane z układami pomocniczymi bloku.

– Biorąc pod uwagę zakres zakończonej prefabrykacji poszczególnych elementów konstrukcyjnych i zakres przygotowanych do montażu urządzeń technologicznych, wiosną 2017 roku teren budowy jaworznickiego bloku będzie zmieniał się w znacznym tempie zaznaczają przedstawiciele spółki Tauron Polska Energia.

Elektrownia Jaworzno - fot. mat. pras.

Nowy blok Elektrowni Jaworzno budowany w technologii węglowej na parametry nadkrytyczne z wyprowadzeniem mocy linią 400 będzie rocznie spalał do 2,8 mln ton węgla, który w większości będzie pochodził z kopalń grupy Tauron. Blok będzie wytwarzać rocznie do 6,5 TWh energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu 2,5 mln gospodarstw domowych.