Przebudowa centrum Sosnowca. Katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosił konkurs na zagospodarowanie terenu przed dworcem kolejowym w Sosnowcu.

Sosnowiecki magistrat zlecił katowickiemu oddziałowi Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłoszenie konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni w pobliżu dworca PKP i ulicy 3 Maja.

O rewitalizacji placu przed dworcem kolejowym w Sosnowcu, na którym obecnie mieści się parking, postój taksówek i zejścia do przejścia podziemnego pisaliśmy już kilkukrotnie. Władze Sosnowca chcą bowiem, aby przebudowa ta była elementem rewitalizacji całego centrum miasta. Rozważana jest także zmiana lokalizacji pomnika Jana Kiepury, a wszystko po to, aby mieszkańcy mieli w przyszłości miejsce spotkań i wypoczynku.

– Granice terenu objętego opracowaniem wyznaczają m.in. XIX-wieczny dworzec PKP stanowiący historyczne jądro komunikacyjne miasta, powstały na szlaku kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, teren kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, liczne obiekty mieszkaniowe z funkcjami handlu i usług – w pierzejach ul. 3 Maja, Placu Stulecia i ul. Warszawskiej – w tym kilku obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, a także inne obiekty handlowe i usługowe. Plac Stulecia i zamykająca go za linią ul. 3 Maja elewacja dworca PKP stanowią zakończenie głównej osi handlowej miasta – ul. Modrzejowskiej – czytamy w ogłoszeniu SARP-u.

Organizatorzy konkursu oczekują koncepcji nowego układu komunikacyjnego (kołowego, szynowego i pieszego), z uwzględnieniem planowanych na ul. 3 Maja bus-pasów. Chodzi o rozwiązania w zakresie dojścia i podjazdu do dworca oraz przystanków, a także mających krótkoterminowy charakter miejsc parkingowych.

Sosnowiec centrum – fot. AR

Koncepcja powinna obejmować również punkt informacji miejskiej i turystycznej oraz punkty małej gastronomii, monitoring i oświetlenie. Projekt powinien także zawierać małą architekturę, a wśród wymaganych „mebli miejskich” wymieniono m.in. ławki, kosze, stojaki na rowery, poidła i lampy.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 22 lutego. Architekci będą mieli czas na przygotowanie prac do 15 maja. Data rozstrzygnięcia konkursu nie jest jeszcze znana.

O wyłonieniu zwycięzcy zdecyduje sąd konkursowy, w skład którego wchodzą przedstawiciele SARP i Urzędu Miasta. Sosnowiecki magistrat reprezentują Mateusz Rykała (I zastępca prezydenta), Jakub Owczarek (naczelnik wydziału administracji architektoniczno-budowlanej) i Wojciech Guzik (naczelnik wydziału organizacji zarządzania drogami i ruchem drogowym).

Pierwsza nagroda w konkursie to 15 tys. zł oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki. Druga nagroda to 9 tys. zł, a trzecia – 6 tys. zł.