Egzamin gimnazjalny 2017 rozpoczął się od części gimnazjalnej. O 9:00 uczniowie ostatnich klas gimnazjalnych w naszym regionie rozpoczęli trzydniowe zmagania.

Dzisiejszy egzamin z wiedzy humanistycznej obejmuje język polski, historię i wiedzę o społeczeństwie. Test z historii i WOS-u rozpoczął się o godzinie 9:00 i potrwa 60 minut, uczniowie z dysleksją będą na to mieli 80 minut. O godzinie 11:00 uczniowie przystąpią do rozwiązywania zadań z języka polskiego, na co będą mieli 90 minut, dyslektycy – 135 minut.

Jutro uczniów czekają egzaminy z przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka i geografia) oraz matematyki. Trzeciego dnia zmagań, gimnazjaliści przystąpią do egzaminu z języka obcego. Wszyscy gimnazjaliści muszą napisać test na poziomie podstawowym, a ci, którzy kontynuują naukę języka ze szkoły podstawowej, rozwiążą też arkusz na poziomie rozszerzonym.

Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie gimnazjalnym będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu ok. godz. 12:00 i 14:00.

EGZAMIN GIMNAZJALNY: WOS I HISTORIA – ARKUSZE I ZADANIA

Prace gimnazjalistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu gimnazjalnego będą ogłoszone 16 czerwca br. Zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego uczniowie otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym, czyli 23 czerwca.

EGZAMIN GIMNAZJALNY: JĘZYK POLSKI – ARKUSZE I ZADANIA

Na uwagę zasługuje fakt, że tegoroczny egzamin gimnazjalny jest jednym z ostatnich egzaminów w historii. Po raz ostatni uczniowie napiszą go za dwa lata. Następnie zostanie zastąpiony egzaminem na koniec 8-letniej szkoły podstawowej.

HARMONOGRAM

Środa, 19.04.2017 r. – część humanistyczna

  • godz. 9:00, egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,
  • godz. 11:00, egzamin z zakresu języka polskiego,

Czwartek, 20.04.2017 r. – część matematyczno-przyrodnicza

  • godz. 9:00, egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych,
  • godz. 11:00, egzamin z zakresu matematyki,

Piątek, 21.04.2017 r. – część językowa

  • godz. 9:00, egzamin z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy),
  • godz. 11:00, egzamin z języka obcego nowożytnego (poziom rozszerzony).