Gmina Psary znalazła się w gronie gmin, które otrzymają wsparcie finansowe na działania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Przedstawiciele gminy podpisali umowę na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w Psarach i Sarnowie, które wynosi ponad 750 tys. złotych.

Wójt gminy Psary, Tomasz Sadłoń i skarbnik Katarzyna Bochenek podpisali umowę na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w Psarach i Sarnowie, które wynosi ponad 750 tys. zł. Umowę wręczyli: członek zarządu województwa śląskiego Beata Białowąs i radny sejmiku Przemysław Wydra. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim.

Gmina Psary otrzyma 759 179 zł dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, która pozwoli na budowę 2,4 km sieci wodociągowej na ul. Wiejskiej w Psarach i Sarnowie – od. ul. Akacjowej w Psarach do skrzyżowania ul. Wiejskiej z ul. Główną w Sarnowie. Warto wspomnieć, że gmina Psary od lat systematycznie wymienia i buduje nową sieć wodociągową.

Dzięki planowanej inwestycji na ul. Wiejskiej w Psarach i Sarnowie, woda popłynie do mieszkańców nowym wodociągiem od Stacji Uzdatniania w Malinowicach do Sarnowa i Preczowa. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia to lata 2022-2023.