Sosnowiecki Szpital Miejski dołączył do grona 204 placówek medycznych w całym kraju, a 30 w województwie śląskim, które posiadają akredytację przyznawaną przez Ministerstwo Zdrowia.

W całej Polsce działa 890 szpitali, a w województwie śląskim 136, jednak tylko nieliczne z nich otrzymały wspomniane wyróżnienie. Dla pacjentów certyfikat ten oznacza, że jakość leczenia w placówce realizowana jest na najwyższym poziomie, a szpital dysponuje wykwalifikowaną kadrą medyczną.

– Ocena szpitali jest niełatwym i złożonym procesem. Prowadzą ją doświadczeni, zewnętrzni wizytatorzy, którzy doskonale znają specyfikę pracy szpitali. Ocena końcowa wynika z poszczególnych analiz wielu aspektów działalności szpitala, m. in procesu leczenia i opieki nad pacjentem, ale także kwestii zarządzania i administracji. Tym bardziej cieszymy się, że nasza placówka spełniła wszystkie, często skomplikowane wymogi Ministerstwa Zdrowia – mówi Aneta Kawka, prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego.

Wyróżnieni po raz drugi

Sosnowiecki Szpital Miejski po raz drugi został wyróżniony certyfikatem akredytacyjnym przyznawanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia – centralną jednostkę Ministerstwa Zdrowia.

W województwie śląskim Certyfikat Akredytacyjny posiada 30 ze 136 placówek medycznych. Sosnowiecki szpital z uzyskanym wyróżnieniem znalazł się w tym samym w gronie, co np. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka, Śląskie Centrum Chorób Serca czy Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich. Certyfikat z 2020 roku dla sosnowieckiej placówki, podobnie jak poprzedni, przyznany jest na okres 3 lat.

Zmiany w szpitalu

Sosnowiecki Szpital Miejski stale podejmuje działania na rzecz poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, wykonuje prace modernizacyjne i w trosce o pacjentów realizuje inwestycje oraz wprowadza nowe udogodnienia. Z początkiem 2020 roku zreorganizowano strukturę szpitala. Działalność lecznicza została przeniesiona do większego, wyposażonego w nowoczesny blok operacyjny budynku w centrum miasta przy ul. Zegadłowicza, gdzie funkcjonuje Centralny Szpital Miejski. Z kolei w drugim budynku w dzielnicy Zagórze prowadzona jest terapia psychiatryczna, uzależnień, rehabilitacja i opieka długoterminowa.

– W Sosnowieckim Szpitalu Miejskim dokładamy wszelkich starań, aby otaczać naszych pacjentów bezpieczną, fachową i jak najlepszą opieką medyczną. Cieszymy się, że nasz szpital uzyskał certyfikację w zakresie swojej działalności, tym bardziej, że tylko 23 proc. placówek w kraju posiada akredytację. Zdobycie tego wyróżnienia to zasługa całego personelu szpitala, który, pomimo wszelkich trudności jakie przyniosła pandemia, ciężko pracuje na sukces szpitala. Naszym priorytetem jest spełnienie najwyższych norm jakości leczenia – podkreśla prezes Aneta Kawka.

Program Akredytacji Szpitali funkcjonuje od 1998 roku

Przystąpienie szpitala do certyfikacji jest dużym wyzwaniem organizacyjnym dla każdej placówki i wymaga szeregu działań sprawdzających wszystkie aspekty jej działalności. Pomimo, że certyfikacja w Sosnowcu była realizowana po raz drugi, za każdym razem proces weryfikacyjny jest tak samo skomplikowany.

Program Akredytacji Szpitali funkcjonuje w Polsce od 1998 roku. Został opracowany i wdrożony przez Ośrodek Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) w Krakowie – jednostkę Ministerstwa Zdrowia.

Niezależna, zewnętrzna Komisja Akredytacyjna, wnikliwie oceniała funkcjonowanie sosnowieckiego szpitala. Placówka musiała spełnić aż kilkaset standardów akredytacyjnych. Analizie podlegały m. in. takie działania jak: ciągłość opieki nad pacjentem, prawa pacjenta, zabiegi i znieczulenia, farmakoterapia, laboratorium, diagnostyka obrazowa, odżywianie, poprawa jakości i bezpieczeństwo pacjenta, prowadzenie dokumentacji medycznej, zarządzanie szpitalem i zarządzanie zasobami ludzkimi, a także funkcjonowanie oddziałów i zakładów szpitalnych. Przystąpienie do procesu akredytacji jest dobrowolne, a ocena realizowana w jej ramach oparta jest na porównaniu stwierdzonej podczas wizytacji praktyki postępowania i stanu szpitala z przyjętymi wzorcami.