echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

W czwartek, 30 kwietnia przeprowadzana będzie druga akcja dezynfekcji miejsc publicznych na terenie Sławkowa.

Dezynfekcja obejmie między innymi przystanki autobusowe, ławki i miejsca odpoczynku (w obrębie rynku, w rejonie ulic PCK oraz Legionów Polskich, Małego Rynku, SP ZOZ i MOPS), schody, poręcze, drzwi i klamki wejściowe do miejskich budynków użyteczności publicznej oraz kosze uliczne na odpady w rejonie centrum miasta. Odkażane będą również powierzchnie ciągów pieszych – chodniki wokół Rynku, chodnik przy SP ZOZ i przed MOPS.

Działania mają charakter profilaktyczny i związane są z minimalizowaniem ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem. Działania późnym wieczorem przeprowadzać będą, tak jak poprzednio, pracownicy zespołu zieleni i utrzymania czystości urzędu miasta.

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);