W Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie i Czeladzi powstały punkty drive thru, czyli mobilne punkty pobrań, gdzie wykonać można testy na obecność COVID-19.

Kolejne punkty drive thru w naszym regionie powstały w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie przy ulicy Małachowskiego 12 oraz Czeladzi przy ul. Szpitalnej 40.

– W Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi i Będzinie działają mobilne punkty pobrań. Pacjenci z podejrzeniem zakażenia koronawirusem będą mogli wykonać wymaz w naszych szpitalach w systemie drive thru. Dzięki takiej formie badanie będzie bezpieczniejsze, a czas oczekiwania na wynik będzie krótszy – informuje Sebastian Szaleniec, starosta będziński.

Pacjenci ze skierowaniem od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, o ile ich stan na to pozwala, mogą samodzielnie, samochodem udać się do wskazanych punktów pobrań 7 dni w tygodniu w godzinach od 7:15 do 12:15, by wykonać badanie. Gdy pacjent samodzielnie nie może udać się do drive thru, lekarz POZ kontaktuje się telefonicznie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (WSSE) i przekazuje informacje o konieczności wykonania testu. WSSE wystawia zlecenie testu i wysyła do pacjenta karetkę „wymazówkę”. W przypadku, gdy lekarz stwierdza konieczność leczenia szpitalnego zleca transport pacjenta do szpitala.

Jak przygotować się do badania?

Na badanie należy zabrać dokument ze zdjęciem i numerem PESEL oraz numer identyfikacyjny, pod którym zarejestrowano zlecenie (otrzymasz go od lekarza POZ). W punkcie należy przestrzegać zasad higieny i społecznego dystansu. Dla osób ze skierowaniem test jest bezpłatny.

Pobrana próbka trafia do analizy do laboratorium COVID. Informacja o wyniku testu zostaje wprowadzona do systemu. Jest ona widoczna dla lekarza POZ, dla pacjenta w Internetowym Koncie Pacjenta oraz w systemie EWP dostępnym dla Wojewódzkich i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

Co oznacza wynik testu?

  • negatywny – wynik ujemny testu (nie wykryto SARS-CoV-2). To oznacza, że nie masz koronawirusa, zachowaj jednak dotychczasowe środki ostrożności i higieny,
  • pozytywny – wynik dodatni testu (wykryto SARS-CoV-2). Potwierdzono obecność koronawirusa, ty i osoby, które miały z tobą bliski kontakt, powinny zastosować się do zasad kwarantanny,
  • niediagnostyczny – to oznacza, że próbka jest niezdatna do badania, należy pobrać kolejną próbkę od pacjenta i jak najszybciej przekazać do badania,
  • nierozstrzygający – to znaczy, że wynik jest na granicy analitycznej czułości testu, wymaga zbadania kolejnej próbki pobranej od pacjenta po 24-48 h.

Jeśli Twój wynik jest niediagnostyczny lub nierozstrzygający, badanie musi zostać powtórzone. Natomiast, po uzyskaniu dodatniego wyniku testu lekarz podstawowej opieki zdrowotnej kieruje pacjenta do odbycia izolacji albo izolacji w warunkach domowych lub kieruje pacjenta do szpitala, w przypadku konieczności leczenia szpitalnego.

W sytuacji skierowania pacjenta do odbycia izolacji w warunkach domowych, lekarz POZ udziela pacjentowi, nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania tej izolacji porady albo teleporady, podczas której dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta. Lekarz może przedłużyć okres trwania izolacji lub ją zakończyć.