Sukcesem zakończyły się negocjacje przedstawicieli „Solidarności” z pracodawcą w spółce Gimplast w Sosnowcu. Po podpisaniu porozumienia płacowego pracownicy firmy zakończyli strajk.

Strajk w fabryce Gimplastu w Sosnowcu rozpoczął się 12 października i miał on charakter rotacyjny. Tego samego dnia, w godzinach wieczornych, strona związkowa przekazała przedstawicielom zarządu swoje propozycje dotyczące porozumienia płacowego.

– Do tego momentu na pewno nie opuścimy terenu firmy. Szukamy kompromisu. Propozycja, którą przekazaliśmy zarządowi, nie jest do końca zadowalająca, ale jeśli zostanie zaakceptowana przez pracodawcę, jesteśmy w stanie podpisać porozumienie – mówiła Izabela Będkowska, przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Bitron Poland w Sosnowcu, która zasięgiem swojego działania obejmuje Gimplast.

Załoga Gimplastu walczyła o wprowadzenie w firmie dodatku stażowego i podwyżki wynagrodzeń. Ostatecznie, po rozmowach przedstawicieli pracowników z pracodawcą, udało się uzyskać kompromis.

Doszliśmy do porozumienia w sprawach kluczowych dla pracowników. Najważniejsze zapisy porozumienia dotyczą wprowadzenia dodatku stażowego, dodatku frekwencyjnego oraz uregulowania kwestii związanych z dodatkiem funkcyjnym – wyjaśnia Izabela Będkowska.

Porozumienie płacowe będzie obowiązywało od 1 listopada. Zgodnie z zapisami dokumentu w zakładzie wprowadzony zostanie dodatek stażowy. Po 2 latach pracy będzie on wynosił 100 zł brutto miesięcznie, po 5 latach 150 zł brutto, a po 10 latach wzrośnie do 200 zł brutto.

Pracownicy będą mieli także prawo do premii frekwencyjnej wynoszącej 200 zł brutto miesięcznie pod warunkiem, że ich absencja chorobowa w danym miesiącu nie przekroczy 3 dni. Uzgodniono także, że do regulaminu wynagradzania wprowadzone zostaną zapisy dotyczące dodatku funkcyjnego, który w wysokości 200 zł brutto miesięcznie będzie przysługiwał m.in. liderom zmiany i kierownikom zmiany.

Po podpisaniu porozumienia pracownicy zakończyli strajk okupacyjny i opuścili teren zakładu. W Gimplaście produkowane są podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego i sprzętu AGD. Spółka zatrudnia ok. 150 osób.