Dekomunizacja ulic w Zagłębiu. Blisko 24 ulic w Jaworznie będzie mieć zmienioną nazwę. To efekt ustawy z 1 kwietnia 2016 roku o dekomunizacji ulic.

Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej uchwalona została 1 kwietnia 2016 roku. Przepisy weszły w życie 2 września i od tego czasu samorządy mają obowiązek zmian nazw ulic, placów i mostów. Mają na to 12 miesięcy.

Zmiany te nie ominą Jaworzna. Wydział Geodezji i Kartografii w porozumieniu z Miejskim Zespołem Nazewnictwa Obiektów Publicznych zwrócił się do Instytutu Pamięci Narodowej o opinię dotyczącą nazw ulic na terenie miasta, które mogą budzić wątpliwości.

PRZECZYTAJ: Wiemy, ile ulic w Sosnowcu może zmienić nazwę

Wiemy już, że 24 ulice z Jaworzna powinny otrzymać nowych patronów. Tych zaproponować będą mogli sami mieszkańcy.

Ulice, których nazwy powinny zostać zmienione to: Adama Rapackiego, Adolfa Warskiego, Dąbrowszczaków, Franciszka Zubrzyckiego, gen. Grzegorza Korczyńskiego, Gwardii Ludowej, Hanki Sawickiej, Henryka Rutkowskiego, Juliana Bruna, Juliana Leńskiego, Kościuszkowców, Małgorzaty Fornalskiej, Marcelego Nowotki, Mariana Buczka, Marii Koszutskiej, marsz. Georgija Żukowa, Oskara Langego, Pawła Findera, Stefana Żółkiewskiego, Teodora Duracza, Tomasza Baranowskiego, Wincentego Pstrowskiego, Władysława Hibnera, Władysława Kniewskiego.

– Mamy świadomość, że przy tych ulicach mieszka około 5,2 tys. jaworznian i że takie zmiany mogą być uciążliwe, jednak jeśli samorząd nie podejmie takich kroków, zrobi to za nas wojewoda – wyjaśnia Ewa Sidełko-Paleczny, sekretarz miasta.

Akcja informacyjna prowadzona przez Urząd Miejski, podczas której mieszkańcy będą mogli składać swoje propozycje nowych nazw ulic, potrwa do 31 marca. Wszyscy zainteresowani otrzymają stosowne druki, każdy będzie mógł też przygotować indywidualnie propozycje i zgłosić je w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

– Chcemy, aby mieszkańcy mieli wpływ na nowe nazewnictwo i zaproponowali swoich patronów. Być może pomocny będzie dostępny na miejskiej stronie internetowej bank nowych nazw ulic, tworzony od paru lat przez miasto – przekazała Ewa Sidełko-Paleczny.

Należy pamiętać, że zgodnie z zapisami ustawy dekomunizacyjnej zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie będzie miała wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Zgodnie z przepisami, dowodów osobistych będzie można używać tak długo, aż stracą ważność.