Co będzie z tradycyjną kolędą, czyli odwiedzinami duszpasterza w domach, w czasach pandemii koronawirusa? Jak będzie to wyglądało w diecezji sosnowieckiej? Poznaliśmy stanowisko biskupa.

W Zagłębiu Dąbrowskim nie będzie kolędy. Biskup Grzegorz Kaszak podjął decyzję dla całej diecezji sosnowieckiej. Wizyty duszpasterskie zostaną przeniesione na inny czas. – W związku z trwającą pandemią koronawirusa oraz dbając o zdrowie i bezpieczeństwo wiernych oraz kapłanów w diecezji sosnowieckiej, biskup Grzegorz Kaszak zalecił, aby w tym roku zrezygnować z tradycyjnej formy wizyty duszpasterskiej, przekładając ją na inny czas – przekazał ks. Przemysław Lech, rzecznik prasowy diecezji sosnowieckiej.

Biskup sosnowiecki jednocześnie dopuszcza możliwość, gdy zajdzie uzasadniona konieczność, błogosławienia domów i rodzin, lecz tylko na wyraźne zaproszenie samych wiernych. – Inną proponowaną formą spotkania duszpasterskiego z wiernymi może być również zaproszenie parafian z kolejnych ulic do kościoła parafialnego, aby wspólnie uczestniczyć we mszy świętej, słuchaniu Słowa Bożego i śpiewaniu kolęd – dodaje rzecznik kurii.

O formie świątecznych spotkań zdecydują proboszczowie. – Ostateczną decyzję odnośnie do ewentualnej formy spotkania duszpasterskiego z wiernymi biskup Grzegorz Kaszak pozostawia roztropności księży proboszczów, którzy przy jej podejmowaniu powinni wziąć pod uwagę obowiązujące restrykcje sanitarne, bieżącą sytuację w parafii, jej specyfikę oraz oczekiwania wiernych – wyjaśnia ks. Przemysław Lech.