Do urzędu miasta wpłynęła odpowiedź na pytanie burmistrza Sławkowa w sprawie dalszego istnienia stacji pogotowia ratunkowego w mieście.

W związku z planami zarządu województwa śląskiego który zamierza połączyć Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach, zagrożona jest także filia stacji w Sławkowie.

W nawiązaniu do obaw mieszkańców miasta, co do konsekwencji, jakie dla sławkowskiej stacji spowodować mogłoby połączenie Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach z Rejonowym Pogotowiem Ratunkowym w Sosnowcu, burmistrz Sławkowa zwrócił się do wojewody śląskiego z prośbą o udzielenie informacji co do przyszłości sławkowskiej filii.

– To wojewoda zatwierdza bowiem ewentualne zmiany w lokalizacji poszczególnych stacji – mówi Rafał Adamczyk, burmistrz Sławkowa. – O potrzebie funkcjonowania na terenie miasta stacji pogotowia najdobitniej świadczą statystyki pracy ratowników. Rocznie wyjeżdżą do akcji prawie dwa tysiące razy. To pokazuje, że istnienie stacji, o której utworzenie walczyliśmy latami, jest absolutnie uzasadnione – dodaje.

W odpowiedzi, udzielonej w imieniu wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka czytamy: „(…) przedmiotowe zmiany (…) nie powodują zagrożenia dla dalszego funkcjonowania miejsca stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego w Sławkowie – zespół ten jest na stałe ujęty w Wojewódzkim Planie Działania Systemu PRM i obecnie nie przewiduje się jego likwidacji ani przeniesienia”.