Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu unieważnił przetarg na modernizację krytej pływalni i siłowni przy ulicy Żeromskiego. Oferty przewyższały kwotę przeznaczoną na wykonanie inwestycji.

Gruntowne zmiany

W czerwcu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłosił przetarg na realizację zadania pt. „Modernizacja pływalni krytej i siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu – etap II”. Projekt przewiduje gruntowną przebudowę holu głównego, zespołów szatniowych dla użytkowników głównej niecki basenowej, budowę nowego brodzika o wymiarach 12,50 x 6,00 m w miejscu dotychczasowego z zachowaniem funkcji do nauki pływania oraz przebudowę zespołów szatniowych dla użytkowników brodzika.

Ponadto, w podpiwniczeniu planuje się utworzenie profesjonalnego saunarium z trzema saunami, w tym jedną wieloosobową. – Od poprzedniego remontu minęła prawie dekada. Podczas drugiego etapu prac przebudowany zostanie hol główny, szatnie, wybudowany zostanie nowy brodzik z zachowaniem funkcji do nauki pływania. Powstanie także saunarium z trzema saunami, w tym z jedną dla 40 osób – wylicza prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński. – Będzie to obiekt nowoczesny, spełniający najwyższe europejskie standardy – dodaje.

Modernizacja miejskiej pływalni - fot. Pracownia Projektowa PION
Modernizacja miejskiej pływalni – fot. Pracownia Projektowa PION

Na pierwszym piętrze obiektu znaleźć się mają sale, w których urządzone zostaną siłownia, sale fitness, sala TRX z zespołami szatniowymi oraz kompleks Miejskiego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej z gabinetami do badania wad postawy i dwiema salami do prowadzenia zajęć gimnastycznych. Dodatkowo, obiekt będzie miał nową elewację nawiązującą do tej, która została już częściowo zrealizowana

Przetarg unieważniony

Modernizacją miejskiej pływalni zainteresowane były dwie firmy – konsorcjum firm Mazur z Jankowic oraz katowickie przedsiębiorstwo budowlane „Dombud”. Niestety, ich oferty znacznie przewyższały kwotę, jaką MOSiR przeznaczył na realizację zadania.

Oferta pierwszej z firm opiewała na kwotę ponad 33 mln złotych. Nieco mniej, bo niecałe 30 mln złotych zaproponowała firma z Katowic. Obie oferty zostały jednak odrzucone. MOSiR na modernizację obiektu planował przeznaczyć kwotę ponad 19 mln złotych. W uzasadnieniu o unieważnienie postępowania podkreślono, że zamawiający nie ma możliwości zwiększenia puli środków na realizację zadania.

– Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zaplanował kwotę 19 mln złotych i nie ma możliwości jej zwiększenia – czytamy w uzasadnieniu.

Zmiany ku lepszemu

Kryta pływalnia przy ul. Żeromskiego została częściowo zmodernizowana w 2010 roku. Rozbudowano wówczas i zmodernizowano halę basenową, przebudowano istniejącą nieckę i dobudowano nowe oraz wymieniono dach. – Od tego czasu pływalnia cieszy się niesłabnącą popularnością, co przekłada się na olbrzymią średniomiesięczną frekwencję użytkowników oscylującą w granicach 16 tysięcy osób – mówi Rafał Łysy, rzecznik prasowy sosnowieckiego magistratu.

Modernizacja miejskiej pływalni - fot. Pracownia Projektowa PION
Modernizacja miejskiej pływalni – fot. Pracownia Projektowa PION

Niestety stan pozostałej części obiektu nie odpowiada obecnym standardom i oczekiwaniom użytkowników. Stwarza też pogłębiające się problemy z utrzymaniem obiektu w sprawności technicznej, dlatego zadecydowano o podjęciu działań zmierzających do zrealizowania drugiego etapu modernizacji. W najbliższym czasie przetarg zostanie powtórzony, wówczas dowiemy się, czy pozwoli on na wyłonienie wykonawcy inwestycji.