echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

Pomimo wyższej ceny i dłuższego czasu realizacji, modernizacja miejskiej pływalni przy ulicy Żeromskiego w Sosnowcu najprawdopodobniej dojdzie do skutku. W drugim przetargu wpłynęły trzy oferty.

W czerwcu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłosił przetarg na realizację zadania pt. „Modernizacja pływalni krytej i siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu – etap II”. Projekt przewiduje gruntowną przebudowę holu głównego, zespołów szatniowych dla użytkowników głównej niecki basenowej, budowę nowego brodzika o wymiarach 12,50 x 6,00 m w miejscu dotychczasowego z zachowaniem funkcji do nauki pływania oraz przebudowę zespołów szatniowych dla użytkowników brodzika.

Ponadto, w podpiwniczeniu planuje się utworzenie profesjonalnego saunarium z trzema saunami, w tym jedną wieloosobową. Na pierwszym piętrze obiektu znaleźć się mają sale, w których urządzone zostaną siłownia, sale fitness, sala TRX z zespołami szatniowymi oraz kompleks Miejskiego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej z gabinetami do badania wad postawy i dwiema salami do prowadzenia zajęć gimnastycznych. Obiekt ma stać się nowoczesnym, spełniającym najwyższe europejskie standardy.

Niestety, pierwszy przetarg nie przyniósł wykonawcy metamorfozy pływalni. Zgłoszone oferty znacznie przewyższały kwotę, jaką MOSiR przeznaczył na realizację zadania. Dlatego, w drugim przetargu, gmina zdecydowała się przeznaczyć na realizację nie 21, a 30 mln złotych. Dodatkowo, wykonawca wydłużył czas na realizację z 356 do 600 dni.

W drugim przetargu wpłynęły trzy oferty: Dombud Katowice (blisko 29 mln zł), Mazur Jankowice (ponad 32 mln zł) oraz konsorcjum firm Częstobud Częstochowa i Budopol Jaskrów (ponad 27 mln zł).

To właśnie ostatni podmiot ma największe szanse na realizację zadania, oferując nie tylko najniższą cenę, ale i warunki gwarancyjne i serwisowe. MOSiR nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, zostanie ona podjęta w ciągu najbliższych dni. Prace powinny zacząć się już jesienią, na czas ich trwania basen będzie nieczynny.

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);