echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

Coraz bliżej powstania Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa pozytywnie zaopiniowała wniosek, dotyczący wymiany gruntów pomiędzy Lasami Państwowymi, a Gminą.

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa po wysłuchaniu argumentacji Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Edwarda Siarki oraz Prezydenta Jaworzna Pawła Silberta wydała pozytywną opinię dla wniosku wymiany gruntów pomiędzy Lasami Państwowymi a Gminą Miasta Jaworzna.

Wnioskiem objęty jest obszar o łącznej powierzchni 264 ha pomiędzy ul. Wojska Polskiego, Obrońców Września 1939 roku, Orląt Lwowskich i drogą ekspresową S1, gdzie planowany jest Jaworznicki Obszar Gospodarczy. W zamian gmina zaoferowała Lasom Państwowym 265 ha gminnych kompleksów leśnych głównie w okolicy Ciężkowic.

– Stanowisko Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dowodzi, iż nasza determinacja i kilka lat wytężonej pracy znalazły uznanie. Potrafiliśmy pozyskać znaczących partnerów dla naszego projektu w postaci Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, i przychylność na szczeblach rządowych. – komentuje Paweł Silbert prezydent Jaworzna.

– Posłowie zasiadający w komisji docenili przygotowaną przez nas dokumentację i analizy. Jaworznicki Obszar Gospodarczy ma kluczowe znaczenie dla Jaworzna w dobie procesów transformacyjnych, ponieważ zapewni nowe miejsca pracy w perspektywicznych i rozwijających się branżach. Nasza strefa będzie stanowić nowy impuls rozwojowy dla całego regionu, w którym brakuje już dużych terenów inwestycyjnych – dodaje.

Prezydent Miasta przedłożył radnym projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wojska Polskiego – Północ”, który ustala przeznaczenie obszaru JOG na zagospodarowanie produkcyjne i usługowe. Projekt uzyskał wcześniej wszystkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia (m.in. z organami ochrony środowiska). Została również wydana zgoda Ministerstwa Klimatu i Środowiska na zmianę przeznaczenia obszaru na cele nieleśne.

Nowa strefa przemysłowa ma przynieść nowe miejsca pracy, w której zatrudnienie będzie mogło znaleźć nawet 12 tys. osób.

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);