echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

Od marca, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu i Stowarzyszenie Adsum wydają paczki dla najbardziej potrzebujących osób.

Akcja jest możliwa dzięki współpracy z Bankiem Żywności w Częstochowie. W związku z trudną sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w kwietniu w rozładunku i wydawaniu żywności pomagali strażacy z jednostek OSP z terenu Zawiercia. Obecnie takiego wsparcia udzielają również funkcjonariusze Wojsk Obrony Terytorialnej (Kompania Dowodzenia 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej).

W pakowaniu pomagają także wolontariusze MOPS Zawiercie, którzy podkreślają, że działania podejmowane były z zachowaniem środków ostrożności. Pomagający wyposażeni byli w maseczki, rękawiczki oraz płyny dezynfekcyjne.

Łącznie, od marca, do najbardziej potrzebujących zawiercian w ramach akcji trafiło już ponad 40 ton żywności.

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);