Podczas wtorkowej sesji Rady Miasta w Jaworznie, prezydent Paweł Silbert otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

27 czerwca, podczas wtorkowej sesji Rady Miasta, prezydent Paweł Silbert otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym oraz po wysłuchaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej uznali, że budżet został wykonany zgodnie z planem i postanowili przyznać absolutorium prezydentowi Jaworzna. Za tą decyzją zagłosowało 15 radnych, a 7 było przeciw.

– Dziękuję mieszkańcom za zaufanie i wsparcie. Dziękuję również współpracownikom z urzędu, jednostek i spółek za realizację zadań i bardzo satysfakcjonujące wykonanie budżetu. Wychodzimy z założenia, że zawsze może być lepiej i takie starania będziemy nadal czynić. Radnym dziękuję za kontynuowanie dobrego kierunku dla miasta, za przyjęcie uchwał i udzielenie absolutorium za 2016 rok – powiedział prezydent Paweł Silbert.

Paweł Silbert z absolutorium - fot. UM Jaworzno
Paweł Silbert z absolutorium – fot. UM Jaworzno

Z przedstawionego sprawozdania wynika, ze dochody miasta w 2016 roku zostały wykonane na kwotę ponad 459,5 mln zł, a wydatki ukształtowały się na poziomie 474,8 mln zł. Jak przekazał prezydent Silbert, zaplanowane dochody wykonano w 99 proc. założeń rocznych. Wykonanie założeń rocznych pozwoliło miastu terminowo realizować przyjęte zadania. Zaplanowane wydatki wykonano w 96,17 proc. założeń rocznych.

– Zadłużenie miasta jest na bezpiecznym poziomie, zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych – podkreśla Paweł Silbert.

Największe nakłady finansowe zostały przeznaczone na oświatę i wychowanie (ponad 157 mln zł), pomoc społeczną (88,6 mln zł) oraz wydatki na transport i łączność (64,7 mln zł).

Paweł Silbert z absolutorium - fot. UM Jaworzno
Paweł Silbert z absolutorium – fot. UM Jaworzno

Do największych inwestycji realizowanych w 2016 roku zaliczyć można m.in. modernizację oddziału neurologi Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, łącznik dk79 z al. Tysiąclecia, budowę Obwodnicy Północnej miasta od ul. Obrońców Poczty Gdańskiej do ul. Św. Wojciecha, modernizację budynku przy ul. Górnośląskiej 1 (Klub Szczak), przebudowę i modernizację ul. Fabrycznej i ul. Olszewskiego, rynek w Jeleniu i Byczynie, montaż infrastruktury podziemnej w ramach Miejskiego Centrum Integracji Transportu, podniesienie kapitału zakładowego Jaworznickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (budowa osiedla „Sfera” oraz inwestycja „Słoneczna”), program modernizacji Ochotniczych Straży Pożarnych, a także modernizację Klubu Relax i sali teatralnej w Młodzieżowym Domu Kultury.

Skomentuj przez Facebook

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here