Trwają ostatnie prace związane z przebudową wiaduktu wzdłuż ulicy Narutowicza oraz Staszica w Sosnowcu. Wkrótce wprowadzona zostanie zmiana ruchu, w miejsce skrzyżowania powstanie rondo.

Od kilku miesięcy w rejonie wiaduktu i wzdłuż samej ulicy Staszica toczyły się roboty związane z kilkoma inwestycjami. Tramwaje Śląskie przebudowały torowisko znajdujące się na wiadukcie oraz na całej długości ulicy Staszica, wraz z miejscem do nawracania tramwaju.

Ponadto, Sosnowieckie Wodociągi prowadziły przebudowę, wartej blisko 3,1 mln złotych, sieci wodociągowej, obejmującą 2 kilometry. Nowy wodociąg pojawił się na całej długości ulicy Staszica oraz w ok. 300-metrowym fragmencie ul. Okrzei i 200-metrowym odcinku ul. Piotrkowskiej. Dodatkowo, po zakończeniu prac na całej długości ulicy Staszica i we fragmencie ul. Okrzei, do Szkoły Podstawowej nr 16 odtworzony został chodnik (po prawej stronie jadąc od centrum miasta).

Z kolei miasto zajęło się wymianą nawierzchni dwóch łącznic prowadzących z ul. 3 Maja (od strony Środuli) na ul. Staszica oraz łącznicy zjazdowej w kierunku centrum Sosnowca. Nowy asfalt pojawił się również na 400-metrowym odcinku ul. Staszica do wysokości skrzyżowania z ulicą Fabryczną. Miasto wybudowało również nowy peron tramwajowy oraz drogi rowerowe w rejonie wiaduktu. Koszt prac wykonanych przez miasto wyniósł 1,2 mln złotych. Dalszy fragment ul. Staszica ma zostać wyremontowany w przyszłym roku.

Wraz z zakończeniem pierwszego etapu prac remontowych wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu. Dotychczasowe skrzyżowanie ulic Staszica, 3 Maja i Narutowicza zamienione zostanie w rondo. Zmiana ruchu planowana jest od 18 grudnia. Na skrzyżowaniu zostaną ustawione dodatkowe znaki ostrzegające oraz światła ostrzegawcze.

Koszt wszystkich prac prowadzonych w tym rejonie wyniósł 14,3 mln złotych.