W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych oficjalnie otwarto „Zieloną Pracownię” – nowoczesną i w pełni wyposażoną salę dydaktyczną na potrzeby kształcenia dzieci i młodzieży w zakresie nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych oraz geograficznych.

Zakupiono nowoczesne pomoce dydaktyczne i laboratoryjne, sprzęt multimedialny, telewizor o dużym formacie, zupełnie nowe meble oraz ciekawie zaaranżowano wnętrze sali. Lekcje w zielonej pracowni nie będą ograniczać się do schematów i podręczników. Znajdują się tutaj szkielet, model człowieka i jego poszczególnych narządów – serca, oka czy mózgu. Są też nowe globusy, kolekcje okazów ze świata roślin i zwierząt, zestawy do badania wody, powietrza i gleby.

Dzięki zakupionym pomocom dydaktycznym uczniowie mogą dosłownie „rozebrać człowieka na części”, wziąć kość udową w rękę czy dokonać analizy budowy układu kostnego ptaka, ryby czy szczura. To bardzo ważne, aby dzieci ucząc się, uruchamiały wszystkie swoje zmysły- mogły dotknąć szkieletu, a nie tylko oglądać go na ilustracji w podręczniku.

Bogata kolekcja preparatów mikroskopowych pozwoli sięgnąć w głąb organizmów. Dzięki nowoczesnemu mikroskopowi z kamerą będzie możliwe oglądanie obrazu w większym formacie. W pracowni „Młodzi Ekolodzy” uczniowie będą mogli samodzielnie przeprowadzać doświadczenia i wyciągać wnioski.

Utworzenie pracowni było możliwe dzięki środkom pozyskanym w ramach projektu edukacyjno-ekologicznego, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – „Zielona Pracownia 2021″ w wysokości 50.000 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 51.442,00 zł.

W ubiegłym roku, w ramach projektu WFOŚiGW w Katowicach „Zielona Pracownia 2020″, podobna sala dydaktyczna powstała w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach.

Zagłębiowska szkoła z nagrodą za projekt zielonej pracowni