Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niedzieliska II powstał dzięki zaangażowaniu i aktywności mieszkańców, a następnie rozpatrzeniu ich uwag.

Zakończyło się wyłożenie projektu mpzp „Niedzieliska II” w Jaworznie. W dniach od 17 września do 15 października wpłynęło łącznie 120 uwag. Zostały one rozpatrzone przez prezydenta miasta, a z ich wykazem i uzasadnieniami można zapoznać się na stronie internetowej.

Niedzieliska II
Niedzieliska II – fot. UM Jaworzno

Część zgłoszonych uwag została uwzględniona przez uzupełnienie zapisów w tekście planu –  dopuszczono realizację placów zabaw, siłowni i wybiegów dla psów w terenie oznaczonym jako mieszkaniowy wielorodzinny MW. Stwarza to możliwość realizacji części postulatów mieszkańców. Pozostałe uwagi nie zostały uwzględnione jako niedotyczące tematyki planu lub jako niezgodne z podstawowymi założeniami planu i Studium.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i uwagom osób zainteresowanych utrzymaniem terenu zielonego pomiędzy blokami, prezydent proponuje wydzierżawienie części terenu MW w celu wykorzystywania jej na potrzeby mieszkańców wspólnoty jako terenu będącego w ich utrzymaniu. Gmina może zaproponować terminową umowę dzierżawy, która w przypadku właściwego utrzymania i korzystania z tego obszaru może być po okresie jej obowiązywania odnowiona.

Pozwoli to mieszkańcom na korzystanie z terenu i poczucie się jego gospodarzem. Jeśli rozwiązanie zostanie przyjęte, to takie działanie pozwoli na współpracę między gminą, a mieszkańcami chcącymi wziąć większą odpowiedzialność za swoje najbliższe otoczenie.