W Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Niedzieliskach otwarto kolejną „Zieloną Pracownię”. To już czwarta tego typu pracownia w Jaworznie.

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Jaworznie wzięła udział w konkursie pod nazwą „Zielona Pracownia 2021”. W pierwszym etapie konkursu szkoła otrzymała nagrodę w wysokości 8 tys. zł, natomiast w drugim etapie konkursu nagroda wyniosła 32 tys. zł. W ramach zadania pod nazwą „Zielona Pracownia 2021 – Środowisko Akademii Czarnoleskiej” w szkole powstała pracownia przyrodnicza.

Jaworznicka szkoła została wybrana jako jedna z 61 szkół, które dostało dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  na stworzenie nowoczesnego miejsca do nauki dla uczniów. Nowa sala do nauki została otwarta z uczniami i przedstawicielami miasta.

Zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i audio-video. Miejsce wyposażono w nowoczesne meble i przeprowadzono prace remontowe. To już czwarta tego tupu pracownia w mieście. Pozostałe znajdują się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Szkole Podstawowej nr 7 oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3.

– Zainteresowanie tymi konkursami jest cały czas bardzo duże. Poziom nasyłanych do nas projektów jest bardzo wysoki. I właśnie dlatego uznaliśmy, że powinniśmy zwiększyć tegoroczną pulę środków pierwotnie przeznaczonych na ten konkurs z 2 do ponad 2,3 mln zł – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Konkurs „Zielona Pracownia_Projekt’2021” skierowany jest do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego. Przedmiotem Konkursu jest utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Ocenie podlegać będzie pomysł na zagospodarowanie pracowni – jej funkcjonalność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych.