W środę, 11 marca rząd podjął decyzję o zawieszeniu na dwa tygodnie zajęć we wszystkich szkołach w Polsce. Żłobki i przedszkola również będą nieczynne.

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

– Od jutra, tj. 12 marca, zawieszamy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Zdajemy sobie jednak sprawę, że w przypadku dzieci najmłodszych w przedszkolach i szkołach podstawowych trudno znaleźć opiekę z dnia na dzień. Dlatego w szczególnych przypadkach rodzice mogą je wysłać jutro i pojutrze do szkół, ale nauczyciele nie będą prowadzić standardowych lekcji – poinformował podczas konferencji minister edukacji Dariusz Piontkowski. – Od poniedziałku wszystkie szkoły, ale także placówki przedszkolne przestają przyjmować dzieci i sprawować nad nimi opiekę – dodał.

To decyzja ministra edukacji narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.

Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy minister edukacji narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dzięki specjalnej ustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa rodzicom dzieci w wieku do lat 8, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

By otrzymać świadczenie, wymagane jest złożenie oświadczenie dla pracodawcy (wzór dostępny jest na stronie ZUS). Rodzice mogą podjąć decyzję, które z nich skorzysta ze świadczenia. Środki będą wypłacane z budżetu państwa.

– Ogromny i gorący apel do wszystkich, którzy będą przez 14 dni nie chodzili do szkoły, na uczelnie. To nie jest czas ferii, to nie jest czas wolny. To jest czas kwarantanny społeczeństwa, powinniśmy spędzić go w domach. Poważnie potraktujmy to ryzyko. Apeluję o odpowiedzialność – podkreśla Łukasz Szumowski, minister zdrowia.

Jak tłumaczy MEN działania te mają na celu ograniczyć duże skupiska ludzi. Zamknięte zostaną także placówki kultury, takie jak muzea czy kina.

MEN apeluje, aby w czasie kwarantanny nauczyciele wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu, głównie tych, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego.