echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu wysłało pismo do prezydenta Sosnowca, Arkadiusza Chęcińskiego. Domagają się usunięcia wizerunku współzałożycielki zgromadzenia z wystawy „Liderki”.

Pod koniec listopada rondo u zbiegu ulic Piłsudskiego, Dęblińskiej i 3 Maja w Sosnowcu otrzymało nazwę Praw Kobiet. W przejściu podziemnym, znajdującym się pod nim otworzono wystawę poświęconą kobietom.

Wśród nich znalazły się choćby Pola Negri, Wanda Telakowska czy Teresa Kierocińska, o którą toczy się dyskusja. Zdaniem Zgromadzenia kontekst wystawy jest sprzeczny z wartościami prezentowanymi przez jej współzałożycielkę.

List Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek do prezydenta Sosnowca
List Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek do prezydenta Sosnowca – fot. karmelitanki.pl

Siostry w piśmie do prezydenta Sosnowca, oraz przewodniczącej Rady Miejskiej, Ewy Szoty wyrażają sprzeciw wobec użycia wizerunku Kierocińskiej a także usunięcia go z wystawy. Podkreślają przy tym, że plansza, choć estetyczna to zawiera błędy, co także budzi zastrzeżenia Zgromadzenia.

Wystawa jak i samo rondo od momentu nadania mu nazwy wzbudza wiele kontrowersji. Dla części mieszkańców to powód do wstydu, dla innych do dumy. Sama wystawa, zdaniem prezydenta Sosnowca ma przedstawiać liderki walczące o prawa kobiet, niezależnie od środowiska z jakiego się wywodziły.

– Tu słowo klucz: liderka. To o nich jest wystawa, która pojawi się w przejściu podziemnym. To o liderkach będziemy mówili, związanych z wieloma dziedzinami życia i z diametralnie różnymi poglądami. Niezależnie czy reprezentują środowisko lewicowe, naukowe, czy kościelne – podkreśla Chęciński.

echo adrotate_group(8, 0, 0, 0);

CZYTAJ TAKŻE:

Rondo niezgody. Jego nazwa podzieliła mieszkańców

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);