W niedzielę, 28 czerwca, w całej Polsce zostaną przeprowadzone wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawdź, kiedy oddany głos jest ważny.

W najbliższą niedzielę odbędą się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wyborca będzie miał możliwość głosowania w lokalu wyborczym w wybranym obwodzie głosowania, za pośrednictwem pełnomocnika oraz korespondencyjnie.

W godzinach od 7 do 21 odbędzie się głosowanie w lokalach wyborczych. Wtedy też możliwe będzie dostarczenie kopert zwrotnych (od głosujących korespondencyjnie) przez Pocztę Polską oraz urzędy gmin do właściwych obwodowych komisji wyborczych, możliwe będzie także dostarczenie kopert zwrotnych przez wyborców osobiście lub za pośrednictwem innych osób do właściwych obwodowych komisji wyborczych.

Przed oddaniem głosu, sprawdź, gdzie znajduje się twój lokal wyborczy. To ważne, ponieważ głos będzie można oddać tylko w lokalu odpowiednim dla miejsca zameldowania. Głos w wyborach prezydenta będą mogli oddać wszyscy pełnoletni obywatele Polski, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończą 18. rok życia. Zgodnie z polskim prawem głosować nie będą mogły osoby ubezwłasnowolnione oraz pozbawione praw wyborczych lub publicznych.

Ważne, aby podczas głosowania mieć przy sobie dokument tożsamości. Może być nim np. prawo jazdy, dowód osobisty, paszport, a w przypadku uczniów legitymacja szkolna. Na ich podstawie osoby upoważnione otrzymają kartę do głosowania, której odbiór obowiązkowo potwierdzić należy podpisem w spisie odbiorców.

Na karcie należy postawić tylko jeden znak „X” przy wybranym przez nas kandydacie. O fotel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ubiegać się będzie 11 kandydatów: Robert Biedroń, Krzysztof Bosak, Andrzej Duda, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Władysław Kosiniak-Kamysz, Mirosław Piotrowski, Paweł Tanajno, Rafał Trzaskowski, Waldemar Witkowski i Stanisław Żółtek.

Podczas tegorocznych wyborów należy także pamiętać o zachowaniu środków ostrożności: zachowaniu odstępu (min. 1,5 metra), zakrywaniu ust i nosa oraz stosowania zaleceń ministra zdrowia dotyczących ochrony przed koronawirusem.