W najbliższą niedzielę, 13 października, w całej Polsce zostaną przeprowadzone wybory parlamentarne. W ich trakcie wybierzemy posłów i senatorów.

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostaną przeprowadzone w dniu 13 października 2019 roku, w godzinach od 7:00 do 21:00. Podczas wyborów wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów, którzy przez najbliższe 4 lata będą sprawować władzę w naszym imieniu.

W wyborach do Sejmu Polska będzie podzielona na 41 okręgów wyborczych, w których mandat poselski otrzyma od 7 do nawet 20 kandydatów. Liczba mandatów przyznawanych w danym okręgu uzależniona jest od liczby jego mieszkańców. Natomiast, podczas wyborów do Senatu Polska zostanie podzielona na 100 jednomandatowych okręgów wyborczych. Z każdego okręgu wyborczego dostanie się tylko jeden kandydat.

Do Sejmu z okręgu 32 obejmującego powiat będziński i zawierciański, Dąbrowę Górniczą, Sosnowiec oraz Jaworzno startuje 88 kandydatów z 5 komitetów: KW Polskiego Stronnictwa Ludowego, KW Prawa i Sprawiedliwości, KW Sojuszu Lewicy Demokratycznej, KW Konfederacji Wolność i Niepodległość oraz Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni.

W przypadku wyborów do Senatu wybierać będziemy w jednomandatowych okręgach wyborczych. W Zagłębiu mamy dwa takie okręgi – nr 76 obejmujący swym zasięgiem powiat będziński, zawierciański i Dąbrowę Górniczą. Okręg nr 77 tworzy z kolei Sosnowiec i Jaworzno. W pierwszym z nich wystartować zdecydowało się czterech kandydatów, a w drugim jedynie dwóch.

Kto w Zagłębiu chce zostać senatorem?

Jak głosować?

W wyborach do Sejmu głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy (wskazując jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu).

Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce lub postawienie znaku „X”w kratce z lewej strony wyłącznie obok nazwiska kandydata umieszczonego na liście kandydatów, której rejestracja została unieważniona powoduje nieważność głosu.

W wyborach do Senatu w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano więcej niż jednego kandydata, głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów.

Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata, niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce lub jego postawienie w kratce z lewej strony wyłącznie przy nazwisku kandydata, którego nazwisko zostało skreślone powoduje nieważność głosu.

Przed oddaniem głosu, sprawdź, gdzie znajduje się twój lokal wyborczy. To ważne, ponieważ głos będzie można oddać tylko w lokalu odpowiednim dla miejsca zameldowania. Lokal wyborczy sprawdzić można na stronie internetowej w zakładce „Wyszukiwarka obwodów”.

Kto może głosować?

Głos w wyborach do Sejmu i Senatu będą mogli oddać wszyscy pełnoletni obywatele Polski, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończą 18. rok życia. Zgodnie z polskim prawem głosować nie będą mogły osoby ubezwłasnowolnione, oraz pozbawione praw wyborczych lub publicznych.

Wyborcy ujęci w spisie wyborców mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym. Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie.

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończę 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika.

Ważne, aby podczas głosowania mieć przy sobie dokument tożsamości. Może być nim np. prawo jazdy, dowód osobisty, paszport, a w przypadku uczniów legitymacja szkolna. Na ich podstawie osoby upoważnione otrzymają dwie karty do głosowania, których odbiór obowiązkowo potwierdzić należy podpisem w spisie odbiorców.

Lista kandydatów do Sejmu w okręgu 32

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe:

 1. Barbara Chrobak,
 2. Krzysztof Markowski,
 3. Janusz Ciołczyk,
 4. Krzysztof Peroń,
 5. Jan Bosak,
 6. Anna Sporyszkiewicz,
 7. Andrzej Duda,
 8. Paweł Dratwa,
 9. Stanisław Borówka,
 10. Marcin Góralczyk,
 11. Anna Kałuża,
 12. Ewa Paradzińska,
 13. Ewa Janik,
 14. Cezary Dobrowolski,
 15. Agata Bebeńca,
 16. Eliza Labocha,
 17. Tomasz Kmita,
 18. Stanisław Dąbrowa

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość:

 1. Ewa Malik,
 2. Waldemar Andzel,
 3. Robert Warwas,
 4. Danuta Nowicka,
 5. Maria Materla,
 6. Marcin Kozik,
 7. Małgorzata Zarychta-Surówka,
 8. Zbigniew Piątek,
 9. Bożena Szydlik,
 10. Kazimierz Wilk,
 11. Lena Wardenga,
 12. Maciej Derela,
 13. Beata Cieślik,
 14. Paweł Szopa,
 15. Ewa Trawczyńska,
 16. Zenon Głąb,
 17. Łukasz Curyło

Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej:

 1. Włodzimierz Czarzasty,
 2. Rafał Adamczyk,
 3. Anita Ziegler-Chamielec,
 4. Wojciech Nitwinko,
 5. Łukasz Litewka,
 6. Magdalena Kot,
 7. Wacław Chudzikiewicz,
 8. Marta Dziubka,
 9. Adrian Kuźnicki,
 10. Ewa Półtorak,
 11. Małgorzata Łubek,
 12. Marcin Gładkowski,
 13. Anna Filik,
 14. Aleksandra Granat,
 15. Damian Łukasik,
 16. Urszula Czajer
 17. Łukasz Ciastoń

Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość:

 1. Jerzy Janoska,
 2. Marcin Kolczyk,
 3. Waldemar Sikora,
 4. Grzegorz Oleksiewicz,
 5. Artur Jakóbik,
 6. Olga Klarczyńska,
 7. Monika Krzyżak,
 8. Jagoda Koclęka,
 9. Renata Cygan,
 10. Ryszard Mizdra,
 11. Wojciech Grabowski,
 12. Dominika Surmik,
 13. Robert Cieślik,
 14. Małgorzata Dąbrowska,
 15. Magdalena Lorek,
 16. Ewelina Gorel,
 17. Sylwia Osial,
 18. Krzysztof Pałka

Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N iPl Zieloni:

 1. Wojciech Saługa,
 2. Barbara Dolniak,
 3. Mateusz Bochenek,
 4. Anna Nemś,
 5. Marek Węgrzynowicz,
 6. Bożena Łapaj,
 7. Maciej Klimek,
 8. Teresa Kosmala-Gąsior,
 9. Marcin Zapart,
 10. Paweł Szczepanek,
 11. Ryszard Milej,
 12. Jarosław Sochacki,
 13. Renata Solipiwko,
 14. Ewa Skotalczyk,
 15. Marcin Janeczek,
 16. Małgorzata Ochęduszko-Ludwik,
 17. Elżbieta Liegmann,
 18. Jolanta Moćko