Przygotowania do Wszystkich Świętych w Jaworznie ruszyły pełną parą. Wśród usprawnień znajdą się prace remontowe, darmowy transport autobusowy i recykling zniczy.

Wszystkich Świętych jest niezwykle ważnym czasem w roku. Każdy dba o to aby jego bliscy, których nie ma już na tym świecie, choć ten raz do roku mogli zostać godnie wspominani.  Za pomocą modlitwy, pamięci i poświęceniu swojego czasu, każdy chciałby oddać cześć zmarłym na cmentarzach. Jaworzno postara się w tym pomóc i usprawnić cały proces.

Komunikacja miejska

Jaworzno zadbało o kwestię ułatwienia mieszkańcom dojazdu na cmentarze. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Zmiany na okres od soboty 30 października do wtorku 2 listopada wprowadziło zmiany w kursowaniu autobusów.

Wprowadzono okolicznościowe linie 380, 381 i 382, które zawiozą mieszkańców pod cmentarze. Komunikacja miejska w dniu 1 listopada jest bezpłatna. Szczegóły kursów znajdują się na stronie internetowej.

Działania Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych

Na cmentarzach komunalnych trwają ostatnie prace porządkowe przed Świętem Zmarłych. Na cmentarzu komunalnym w Szczakowej utwardzany jest wjazd dla samochodów odbierających odpady od strony ulicy Jaworowej.

Prace zakończą się do końca tygodnia. Wcześniej zostały przeprowadzone prace remontowe przy kaplicy cmentarnej. Natomiast na cmentarzu komunalnym Wilkoszyn poddano renowacji część ogrodzenia stanowiącego główne wejście cmentarza.

Parking przed budynkiem administracyjnym na cmentarzu Wilkoszyn będzie dostępny przez cały weekend od 30 października do 1 listopada.

Gabloty na znicze

Niepotrzebnych zniczy nie trzeba wyrzucać. Jeśli znicz nadaje się jeszcze do użycia, a nie jest nam już potrzebny, możemy go zostawić w gablotach znajdujących się na cmentarzach komunalnych. W Szczakowej obok kaplicy cmentarnej, na Wilkoszynie przy głównym wejściu. Znicze z gablot po wyczyszczeniu i włożeniu wkładu nadają się do ponownego użycia.

Odnowa opłaty cmentarnej za groby

Warto w nadchodzącym czasie uregulować ewentualne zaległości w opłatach za groby bliskich pochowanych na cmentarzach komunalnych. Można to zrobić w okresie poprzedzającym 1 listopada, kiedy zwykle mieszkańcy przychodzą na cmentarz, aby posprzątać miejsca pochówku rodziny i zapalić znicz.

Dział Gospodarki Cmentarzami ma siedzibę w budynku administracyjnym na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn przy ul. Wilkoszyn 102 i czynny jest w godzinach pracy MZNK w Jaworznie. Telefon: 32 745 10 57.