W wodzie kranowej na terenie Zawiercia wykryto niebezpieczną dla zdrowia i życia bakterię. Problem dotyczy kilku dzielnic miasta. Będą beczkowozy.

W wodzie wykryto bakterię grupy coli. Woda jest nieprzydatna do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń oraz mycia rąk i kąpieli. Woda nie nadaje się do spożycia – nawet po przegotowaniu.

Zagrożenie występuje na terenie osiedli: Centrum, Stary Rynek, Argentyna, Borowe Pole, Zuzanka. Pozostałe osiedla mogą korzystać z wody bez problemów. Mieszkańcy będą mogli korzystać z wody (po przegotowaniu) z bezczkowozów, które pojawią się w wybranych lokalizacjach miasta od ok. godz. 14:00 do godz. 22:00.

Wodę z bezczkowozu pobrać będzie można przy ulicy Blanowskiej w rejonie hali sportowej, na osiedlu: Centrum (w rejonie ul. Wyszyńskiego – parking przy banku BOŚ), Zuzanka (w rejonie ul. Źródlanej – drukarnia Axon) oraz Argentyna (w rejonie ul. Piłsudskiego. Od godz. 16:00 kolejny beczkowóz pojawi się na osiedlu Borowe Pole, ul. Borowa – sklep Społem.

– Został powołany sztab kryzysowy. Jego szefem został Sylwester Myga, dyrektor techniczny Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – informują przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Obecnie, trwają działania naprawcze polegające na dezynfekcji i płukaniu sieci wodociągowej. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego pracuje na bieżąco i koordynuje akcję. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji będzie przygotowywało kolejne komunikaty i akcje pomocowe.