W Zawierciu wybudowane zostaną nowe mieszkania. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni wyrazili zgodę na utworzenie specjalnej spółki.

W Zawierciu powstanie nowoczesne osiedle, szacunkowo ma zostać wybudowanych pięć nowych budynków i około 145 mieszkań. Inwestycja zostanie sfinansowana przez rządowy program budownictwa mieszkaniowego „Mieszkanie dla rozwoju”. Wybudowane mieszkania zostaną przeznaczone do wynajmu z ustalonym i przystępnym czynszem niższym niż rynkowy.

W programie Mieszkanie dla Rozwoju, gminy zwolnione są z jakichkolwiek obciążeń finansowych. Udziałowcem nowej spółki będzie Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN), który dysponuje gruntem państwowym, który wnosi do spółki. Takie połączenie sił umożliwia powstanie tanich i nowoczesnych mieszkań.

Spółkę (Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa), która zajmie się budową bloków, utworzą – oprócz Zawiercia – m.in. gminy: Końskie, Staszów, Sędziszów i Klucze. – Ceny wynajmu mieszkań są obecnie bardzo wysokie, dlatego z myślą o naszych mieszkańcach szukaliśmy różnych rozwiązań – mówi Łukasz Konarski, prezydent Zawiercia. – Formuła SIM-u jest prosta, tania i szybka w wykonaniu, ale o mieszkaniach komunalnych także nie zapominamy – dodaje.

Radni przyjęli też między innymi uchwałę dotyczącą zmiany zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, które wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Z nowych rozwiązań skorzystają między innymi osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku.

Mieszkańcy, którzy mają niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe, a z powodu niskich dochodów nie stać ich na zakup własnego mieszkania, albo na wynajęcie mieszkania na zasadach wolnorynkowych, mogą starać się o przyznanie lokalu mieszkalnego z zasobów gminy.

Uchwała w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, które wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy, została podjęta między innymi w związku z koniecznością wprowadzenia do zasad wynajmowania nowych rozwiązań przewidzianych w nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.

Nowe rozwiązania zostały wprowadzone także z tego względu, że prosiły o nie rodziny, które ubiegały się o mieszkanie. Tym samym zmieniona została uchwała z 2015 roku. Teraz niepełnosprawnym łatwiej będzie uzyskać lokal mieszkalny. Zwiększona została powierzchnia mieszkalna przypadająca na jedną osobę w gospodarstwie domowym, w skład którego wchodzi osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim. Teraz to 10 m kw., a dotychczas było to 7 m kw. Przykładowo, jeżeli niepełnosprawny wnioskodawca na wózku mieszka z rodzicami i powierzchnia mieszkalna (pokojów) wynosi mniej niż 10 mkw. na osobę, to może on ubiegać się o mieszkanie komunalne.

Na zmianach skorzystają także osoby, które są objęte systemem pieczy zastępczej, np. są wychowankami placówek opieki zastępczej. Mogą otrzymać mieszkanie, jeżeli wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta zostanie złożony nie później niż w ciągu trzech lat od uzyskania pełnoletniości (a nie jak do tej pory w ciągu roku).