W Dąbrowie Górniczej rusza bezpłatny program opieki wytchnieniowej, który zakłada wsparcie i pomoc opiekunom osób niepełnosprawnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej rusza z nowym, bezpłatnym programem tzw. opieki wytchnieniowej. Mogą w nim uczestniczyć opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawnych, mające wskazania do długotrwałej lub stałej opieki w związku ze znaczenie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Założeniem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych przez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie dodatkowej opieki. Ma ona na celu odciążenie opiekunów między innymi poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa podczas ich nieobecności spowodowanej koniecznością załatwienia codziennych spraw lub potrzebą odpoczynku opiekuna – mówi Bożena Borowiec, zastępca prezydenta miasta.

Niepełnosprawny – fot. Pixabay

Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane poprzez zabezpieczenie opieki dla osób niepełnosprawnych, pomoc tym osobom w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Z programu może skorzystać 15 rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami, w wymiarze 120 godzin na opiekuna. Łącznie liczba godzin usług opieki wytchnieniowej do 20 grudnia 2020 roku nie powinna przekroczyć 1800.

Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE:

7 mln zł na programy wsparcia niepełnosprawnych i zagrożonych ubóstwem