Z czterdziestu ośmiu obiektów, na terenie Psar, zostanie usunięty azbest i wyroby zawierające azbest. Z efektów przedsięwzięcia skorzystają wszyscy mieszkańcy.

Urząd Gminy Psary w ramach projektu: „Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary”, rozpoczął inwestycję związaną z oczyszczeniem terenu gminy z odpadów zawierających azbest jak również usuwaniem azbestu z budynków mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów.

Azbest, popularnie zwany eternitem stosowano na szeroką skalę w budownictwie zwłaszcza w latach 60-ych. Dwadzieścia lat później materiał ten uznano za rakotwórczy. Wyroby, które go zawierają są źródłem emisji włókien, których wdychanie i gromadzenie się w płucach może powodować poważne choroby układu oddechowego, w tym nowotwory.

Wartość przedsięwzięcia wynosi ponad milion złotych, z czego 85 proc. pochodzi z dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projektem objętych jest 48 lokalizacji. Prace związane z demontażem pokryć dachowych i odtworzeniem dachu przewidziane są do realizacji w maju bieżącego roku i będą sukcesywnie kontynuowane do września 2020 roku.

– Z efektów przedsięwzięcia skorzystają wszyscy mieszkańcy gminy Psary, jako że ostatecznym rezultatem inwestycji ma być minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami azbestu oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko w gminie – podkreślają przedstawiciele Urzędu Gminy Psary.