Rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Ryszard Koziołek w liście do studentów stwierdził, że nie ma potrzeby przejścia uczelni w tryb nauczania zdalnego. Ci jednak są innego zdania i przygotowują petycję.

Studenci kierowali prośby do Samorządu Studenckiego, aby do czasu świąt Bożego Narodzenia wprowadzono nauczanie zdalne. Były one podyktowane przede wszystkim dbaniem o zdrowie rodzin.

Cały czas w kontakcie

Jak wskazywał samorząd chodziło przede wszystkim o niewymagające obecności na miejscu zajęcia praktyczne z uwzględnieniem specyfiki wydziału. Na początku grudnia rektor odpowiedział na pytania i prośby studentów.

W piśmie profesor Koziołek stwierdził, że 80 proc. studentów jest zaszczepionych. Dodatkowo dane nie wskazują, by w środowisku akademickim takie osoby były bardziej narażone na zachorowanie niż w innych. Podawał także, że w innych państwach prowadzone są zajęcia w sposób kontaktowy czy też hybrydowy.

„Dotychczasowe decyzje o formie kształcenia na Uniwersytecie Śląskim poprzedzone były dokładnymi analizami zagrożenia epidemicznego oraz rozważeniem wielu racji, wyrażających troskę o dobro całej naszej wspólnoty. Uznajemy, że rezygnacja z kształcenia kontaktowego powinna stanowić środek ostateczny, spośród tych, którymi dysponujemy w uczelni dla zwiększenia bezpieczeństwa zdrowia naszej wspólnoty w sytuacji zagrożenia epidemicznego” – czytamy w liście rektora do studentów.

Oburzenie jest duże

Po opublikowaniu listu w środowisku studenckim zawrzało. Zarzucają oni, że na uczelni nie przeprowadzono rzetelnie badań na temat zaszczepienia. Ich zdaniem 80 proc. przedstawione przez rektora mija się z prawdą.

Wskazują oni choćby, że statystyka pochodzi z ankiety przeprowadzonej za pośrednictwem platformy USOS. Stąd też dane mogą nie być pełne, a jedynie szczątkowe. Dodają także, że szczepienia nie chronią przed zakażeniem.

Kolejny argument, jaki jest przez nich podnoszony to dojazdy. Jak wielu z nich sugeruje w publicznym transporcie nie wszyscy stosują się do obostrzeń. Stąd ryzyko zachorowania jest również wysokie.

Samorządy już działają

W związku z listem rektora samorządy Uniwersytetu Śląskiego, między innymi Humanistycznego, poprosiły studentów o przesłanie drogą mailową argumentów, które przekonałyby rektora do wprowadzenia nauki zdalnej do zakończenia przerwy świątecznej.

Część z nich otrzymała już informacje i przygotowała petycje do rektora. Udostępniono także listy, na których studenci mogą podpisać się pod wnioskiem. Starości grup mogą także wydrukować i dostarczać je do biur samorządów.

Studenci Wydziału Humanistycznego przy ulicy generała Stefana Grota-Roweckiego mogą podpisać ją lub przynieść listę do pokoju 0.52 w piątek, 3 grudnia (9:30-9:45 oraz 13:00-13:45), w poniedziałek 6 i wtorek 7 grudnia w godzinach 13:00-13:45.