Dąbrowa Górnicza podpisała porozumienie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Gmina będzie współpracować z uczelnią w obszarze edukacji.

W styczniu 2021 roku Dąbrowa Górnicza podpisała porozumienie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach dotyczące realizacji wspólnych inicjatyw w obszarze edukacji. – Chodzi głównie o opracowanie i wykonanie projektów o zasięgu regionalnym, współpracę w zakresie przeprowadzania badań naukowych, sporządzanie opracowań, raportów badawczych i promowanie idei transferu wiedzy do środowiska samorządowego – wyjaśnia Marta Bobrowska-Juroff, zastępca naczelnika wydziału oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Pierwszą wspólną inicjatywą badania dot. przebiegu edukacji w dobie pandemii. – Pierwszą wspólną inicjatywą, będącą w trakcie realizacji, jest przeprowadzenie badań wśród rodziców i uczniów, nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych dotyczących przebiegu edukacji w dobie pandemii. Badania odbywają się online, a ich celem jest stworzenie zbiorczego raportu dla gminy oraz szkół i przedszkoli wraz z rekomendacjami, które mogą wesprzeć edukację i funkcjonowanie placówek w podobnych sytuacjach – mówi Marta Bobrowska-Juroff.