Po modernizacji Parku Zielona w Dąbrowie Górniczej czy wykonaniu parku w Siewierzu, w ramach realizacji projektu Zagłębiowskiego Parku Linearnego, przyszedł czas na utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Górze Siewierskiej.

Zagłębiowski Park Linearny to projekt unijny realizowany na terenie: Będzina, Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Sławkowa, Siewierza i Psar. Obecnie w Górze Siewierskiej trwają prace budowlane związane z realizacją zadania pn: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy” – etap I.

Dotychczas, w większości wykonany został ciąg pieszo-rowerowy biegnący przez cały teren od północnej do południowej części oraz ścieżka piesza o szerokości 1,2 m. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem placu zabaw. Przygotowywana jest podbudowa pod nawierzchnię bezpieczną, która zapewni amortyzację podczas ewentualnego upadku na całej powierzchni placu. Z takiej samej nawierzchni bezpiecznej, na terenie placu zabaw wymodelowane zostaną również pagórki o zróżnicowanej wielkości.

Wykonany został żelbetowy fundament pod wieżę widokową, na którym zamontowano stalową konstrukcję wieży. W najbliższym czasie zostaną zamontowane na niej stopnice, kraty podestowe oraz obudowa drewniana. Wieża umiejscowiona została na jednym z najwyższych wzniesień Zagłębia Dąbrowskiego, z którego rozciąga się wspaniały widok we wszystkich kierunkach.

Na obszarze Centrum Edukacji Ekologicznej zostaną zamontowane także urządzenia rozwijające różne umiejętności: ruchowe, intelektualne, związane z muzyką i fizyką. Cały teren placu poprzeplatany zostanie naturalnie zielonymi okręgami z niskimi nasadzeniami oraz pojedynczymi drzewami. Wzdłuż ścieżek i na placach zaplanowano lokalizację obiektów małej architektury, takich jak ławki z oparciem, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stojaki rowerowe oraz nośniki informacji wizualnej.

Zadanie zostanie zrealizowane w terminie do 30 listopada 2020 r. Realizacja zadania możliwa jest dzięki dofinansowaniu z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (300 000,00 zł) oraz Unii Europejskiej (ponad 1,2 mln zł).