W ostatnich dniach, z uwagi na intensywne opady śniegu, trwają wzmożone działania w ramach „Akcji zima” w ramach której służby zajmują się zimowym utrzymaniem dróg i ciągów pieszych.

W trakcie „Akcji zima”, która trwa od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. obowiązkiem wykonawcy jest zajmowanie się zimowym utrzymaniem dróg i chodników w mieście. Warto podkreślić, że w każdym z zagłębiowskich miast wydzielona jest jednostka lub firma, która zajmuje się tym działaniem.

Służby pełnią całodobowe dyżury, przyjmując zgłoszenia dotyczące zimowego utrzymania dróg administrowanych przez jednostkę. Po otrzymaniu zgłoszenia natychmiast podejmowana jest interwencja. Warto jednak pamiętać, że pomimo prowadzonych działań warunki na drogach są trudne. Kierowcy powinni zachować wyjątkową ostrożność, podobnie jak piesi.

Należy również pamiętać, że do Akcji zima włączają się inne jednostki i spółki miejskie oraz spółdzielnie mieszkaniowe utrzymujące wewnątrzosiedlowe drogi i chodniki, a także właściciele nieruchomości. Ich zadaniem jest usunięcie błota, śniegu i lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, a także m.in. usuwanie sopli lodu i nawisów śnieżnych niezwłocznie po ich pojawieniu się.