W środę, 22 kwietnia przywrócono handel na miejskim targowisku w Będzinie. Wprowadzono jednak pewne ograniczenia.

Targowisko Miejskie w Będzinie w ostatnich tygodniach było zamknięte z powodu epidemii koronawirusa. Teraz ulegnie to zmianie. Od środy ponownie można zrobić tu zakupy, jednak tylko wybranych produktów.

Na targu znaleźć można handlujących warzywami i owocami, mięsem i wędlinami, artykułami spożywczymi, chemią gospodarczą oraz kwiatami, sadzonkami i krzewami. – Osoby prowadzące sprzedaż warzyw, owoców i sadzonek będą rozmieszczone, z zachowaniem niezbędnego buforu bezpieczeństwa – zapewnia zarządca targu.

W przypadku braku możliwości ustawienia w ww. sektorze, sprzedający zostaną rozlokowani na innych, wskazanych przez administratora stanowiskach handlowych. Dodatkowo, ze względu na bezpieczeństwo teren, na którym znajdują się pawilony handlowe (mięsne i spożywcze) będzie odgrodzony i będzie tam prowadzona kontrola ilości osób kupujących.

Kupcy zobowiązani będą do zaopatrzenia się we właściwe środki ochronne (płyn dezynfekujący, rękawiczki, maski). Administrator w razie konieczności będzie ograniczał liczbę klientów do ustalonego limitu. Klienci wchodzący na teren targowiska zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem umieszczonym przy bramach wejściowych oraz do zachowania bezpiecznej odległości (minimum 1,5 m).

Targowisko Miejskie położone przy ul. Gzichowskiej w Będzinie będzie czynne w środy i soboty, w godz. 6-13.