Decyzją wojewody śląskiego Szpital Powiatowy w Zawierciu został wyznaczony jako podmiot leczniczy właściwy do opieki nad kobietami w ciąży, dziećmi oraz osobami z niewydolnością oddechową.

Wojewoda śląski zdecydował, że zawierciańska placówka obejmie opieką medyczną pacjentki ciężarne z rozpoznaniem lub podejrzeniem COVID-19, dziećmi do 18 r.ż. z rozpoznaniem lub podejrzeniem COVID-19 oraz pacjentami hospitalizowanymi z powodu zakażenia wirusem COVID-19, u których wystąpiła ostra niewydolność oddechowa.

W związku z tą decyzją oddział ginekologiczno-położniczy wraz z oddziałem noworodkowym, oddział dziecięcy i oddział anestezjologii i intensywnej terapii będą przyjmowały wyłącznie pacjentów z rozpoznaniem lub podejrzeniem zakażenia wirusem COVID-19. – Oddział Obserwacyjno-Żakaźny przyjmuje i leczy pacjentów z COVID-19, tak jak do tej pory – podkreślają przedstawiciele szpitala w Zawierciu.

Pacjentów bez podejrzenia zakażenia będą przyjmować: szpital w Myszkowie – oddział ginekologiczno-położniczy (porody)
oraz szpital w Czeladzi – oddział ginekologiczny i oddział dziecięcy. Zmiany te obowiązują od 16 marca do odwołania.