Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi został doceniony w prestiżowym rankingu „Liderzy zarządzania. Najlepiej zarządzane szpitale publiczne według BFF Banking Group”.

W kategorii szpitale z kontraktem z NFZ od 39 do 89 mln zł czeladzka placówka zajęła trzecie miejsce. Konkurencja była ogromna – wyróżnione jednostki wykazują się wysoką jakością opieki medycznej połączoną z efektywnością ekonomiczną. Konkurs ocenia placówki pod kątem efektywności aktywów, rentowności sprzedaży i dynamiki kontraktu z NFZ.

Jak podkreśla pełnomocnik dyrektora ds. restrukturyzacji dr Dariusz Jorg, wyróżnienie to jest dowodem, że założony trzy lata temu przez obecny zarząd plan naprawczy przynosi wymierne efekty.

– W ciągu trzech lat poprawiliśmy wynik finansowy o 10 mln złotych. Z minus 9 mln zł, na plus 550 tys. zł, przy spłacie 2,2 mln zł samych odsetek kredytów zaciągniętych przez naszych poprzedników. Przede wszystkim zwiększyliśmy też przychody szpitala o kwotę prawie 40 mln zł – mówi Dariusz Jorg.

Poprawa jakości i dostępności świadczeń

Efektem tych zmian jest nie tylko lepszy wynik ekonomiczny, ale przede wszystkim konsekwentna poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych dla pacjentów.

Łącznie na remonty i inwestycje w okresie trzech lat wydaliśmy około 20 mln zł. To kwota, jakiej ten szpital nie wydał na rozwój przez ostatnie 12 lat. Poszerzyliśmy też zakres usług medycznych, otwierając nowe oddziały (anestezjologii i intensywnej terapii oraz okulistyki – przyp.). Profil udzielanych usług medycznych zwiększył się o onkologię ginekologiczną i chirurgiczną, endoprotezowanie bioder i kolan oraz o intensywny nadzór kardiologiczny w ramach oddziału wewnętrznego – wymienia pełnomocnik czeladzkiego szpitala.

Dobra opinia wśród pacjentów

Obecnie w szpitalu na stałe pracuje i współpracuje 4 profesorów nauk medycznych. Zatrudniono także 44 nowych specjalistów oraz akredytowano kolejne oddziały, aby móc szkolić przyszłych adeptów medycyny.

– Nasza lecznica stale rozszerza wachlarz usług medycznych, terminy do zabiegów i operacji są znacznie krótsze niż w innych szpitalach. Placówka cieszy się coraz lepszą opinią nie tylko wśród mieszkańców powiatu, ale także spoza niego. Pacjenci przyjeżdżają na zabiegi z całego kraju. Ciągle staramy się modernizować oddziały i pozyskiwać lekarzy – podkreśla Sebastian Szaleniec, starosta będziński.

Przypomnijmy. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej liczy 13 oddziałów zlokalizowanych w placówkach w Czeladzi i Będzinie, w których rocznie hospitalizowanych jest niemal 15 tys. pacjentów.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE:

W szpitalu w Czeladzi zajętych 45 z 55 łóżek covidowych