Wyremontowane sale, nowy sprzęt, w tym specjalistyczne łóżka o regulowanej wysokości wyposażone w ruchome barierki zabezpieczające oraz materace i poduszki przeciwodleżynowe – tak wygląda nowa część oddziału opieki paliatywnej w Zawierciu.

Powiększenie oddziału było możliwe dzięki zaadaptowaniu pomieszczeń parterowej przybudówki usytuowanej w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Tym samym oddział opieki paliatywnej powiększył się o 5 sal.

– Z analizy jego dotychczasowej działalności wynika, że zapotrzebowanie na pobyty w tego typu oddziale wzrasta z roku na rok. Jest to związane ze starzeniem się społeczeństwa oraz zwiększenia liczby chorób przewlekłych, w tym nowotworowych – tłumaczy Piotr Zachariasiewicz, dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

Otwarcie nowej części oddziału pozwoliło na zwiększenie liczby łóżek z 23 do 33, co przyczyni się do poprawy dostępności do świadczonych usług medycznych oraz utrzymania wysokiej jakości wysoko specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i wzrostu bezpieczeństwa pacjenta.

– Biorąc pod uwagę fakt, że głównym celem opieki paliatywnej jest zapobieganie bólowi oraz łagodzenie cierpienia fizycznego i psychicznego, istotnym jest, aby czas oczekiwania na przyjęcie był jak najkrótszy – podkreśla dyrektor placówki.

Inwestycja wpisuje się także w założenia programu S.O.S. RAK, do którego we wrześniu ubiegłego roku przystąpiły placówki z Zawiercia, Myszkowa, Dąbrowy Górniczej, Będzina i Czeladzi. Współpraca pomiędzy szpitalami przekłada się na lepszą i szybszą dostępność do terapii oraz zindywidualizowane podejście do pacjenta onkologicznego. Tam, gdzie inna forma pomocy jest już niemożliwa, pacjenci obejmowani są opieką paliatywną.

Projekt pn. „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego w tym w szczególności do opieki paliatywnej poprzez rozbudowanie oddziału opieki paliatywnej w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu” został sfinansowany ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa w kwocie 1 200 00,00 zł oraz środków własnych szpitala. Całość wraz z wyposażeniem kosztowała 1 444 549,87 zł.