Poręba znów zyskała dofinansowanie na zakup laptopów dla uczniów. Do szkół trafi kolejne 20 komputerów, w ramach rządowego projektu „Zdalna Szkoła +”.

W ramach wcześniejszego dofinansowania do porębskich placówek edukacyjnych trafiło 41 laptopów. Teraz miasto otrzymało kolejne. Dwadzieścia nowych laptopów już trafiło do Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Porębie.

– Cieszymy się, ponieważ możemy wreszcie pomóc naszym uczniom. Nie we wszystkich domach jest tyle sprzętu, by każde dziecko mogło uczyć się zdalnie w sposób efektywny. Mamy nadzieję, że teraz problem zniknie – mówią wspólnym głosem dyrekcje obu porębskich podstawówek.

Laptopy, które właśnie zakupiła gmina to efekt skutecznego wykorzystania możliwości, jakie pojawiły się w ramach rządowego programu „Zdalna Szkoła +”. Poręba uzyskała w tym projekcie aż 44 tys zł dofinansowania, przy wartości zadania opiewającej na kwotę niemal 50 tys zł.

Sam projekt zakłada, że sprzęt będzie nieodpłatne użyczany rodzinom z trójką i więcej dzieci. Zgodnie z danymi z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w Polsce znajduje się ponad 150 tys rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Kuratoria Oświaty, wielu uczniów, nie przystąpiło do nauki zdalnej, w związku z brakiem możliwości technicznych. Ministerstwo decyzję o wyborze konkretnych rodzin zostawia natomiast samorządowi terytorialnemu.

– Chcemy, by każdy uczeń miał równy dostęp do edukacji. To ważne zwłaszcza teraz, gdy nauka odbywa się zdanie, w warunkach domowych – podkreśla Ryszard Spyra, burmistrz Poręby.