8 kwietnia wejdzie w życie zmieniona taryfa Zarządzania Transportem Metropolitalnym. Taryfa ta zawierała szczegółowe warunki bezpłatnego podróżowania (autobus, tramwaj, trolejbus) obywateli Ukrainy.

Z możliwości skorzystania z darmowych przejazdów będą mogły skorzystać osoby, które przekroczyły granicę z Polską od 24 lutego. Dzięki temu zapisowi będą mogły skorzystać z taryfy te osoby, które uciekały z Ukrainy po tym, jak Rosjanie rozpoczęli atak na naszych wschodnich sąsiadów.

Aby skorzystać z możliwości bezpłatnego podróżowania obywatele Ukrainy, podczas kontroli biletowej koniecznie będą musieli przedstawić jeden z następujących dokumentów:

  • ważny paszport z pieczęcią o wjeździe,
  • potwierdzenie uzyskania numeru PESEL lub innego dokumentu wskazującego na obywatelstwo Ukrainy i przekroczenie granicy od 24 lutego 2022 r.

Możliwość bezpłatnych przejazdów dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę z Polską od 24 lutego, dotyczy komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego w gminach Metropolii oraz kilkunastu, które z nią bezpośrednio sąsiadują. Rozkład jazdy dostępny jest na stronie internetowej.