Władze Jaworzna chcą integrować najstarszych mieszkańców. Pomóc w tym ma nowy program „Jaworzno przyjazne seniorom”.

Tuż przed Wielkanocą w Jaworznie zainaugurowano nowy program „Jaworzno przyjazne seniorom”. Jego celem jest poprawa jakości życia najstarszych mieszkańców Jaworzna. Poprzez działania na rzecz ochrony zdrowia, zwiększania bezpieczeństwa i zachęcania do aktywności chcemy otoczyć specjalną opieką jaworznickich seniorów.

– Aktywni ludzie to skarb każdego miasta. Tacy są nasi seniorzy, aktywni, uśmiechnięci, pełni życia. Każda edycja święta – Tygodnia Seniora – utwierdza mnie w przekonaniu, że jesień życia nie musi być nudna, że warto dbać o poczucie wspólnoty. Każdy z naszych dojrzałych mieszkańców niesie bagaż doświadczeń, nierzadko trudnych, dlatego naszym celem jest realizacja kompleksowego programu, który jeszcze bardziej wzmocni więzi między mieszkańcami, zintegruje różne środowiska, będzie wsparciem w codzienności – wyjaśnia Paweł Silbert, prezydent Jaworzna. – Wiemy, że każdy dzień przynosi seniorom nowe wyzwania, chcemy pomóc w ich sprostaniu i razem z seniorami wypełniać treścią i działaniami nasz wspólny program – dodaje.

Program społeczny „Jaworzno przyjazne seniorom” opiera się na trzech filarach – promocji zdrowia, zwiększeniu bezpieczeństwa i wsparciu aktywności.

Pierwszy filar programu związany jest z ochroną zdrowia i profilaktyką wśród seniorów. Miasto ma podejmować działania na rzecz stworzenia optymalnych warunków do utrzymania i poprawy zdrowia, a także podniesienia jakości i dostępności usług medycznych i rehabilitacyjnych. W tym celu realizowane będą m.in. programy zdrowotne związane z chorobami takimi jak: cukrzyca, schorzenia okulistyczne, czy też poradnictwo geriatryczne. Oferowane będą również bezpłatne szczepienia na grypę.

Drugi filar programu to działania miasta ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwa w mieście. W tym celu realizowane będą liczne akcje profilaktyczne i edukacyjne. Wkrótce ruszy druga edycja Akademii Bezpieczeństwa – przy współpracy urzędu z policją i jednostkami zajmującymi się bezpieczeństwem w dzielnicach odbywać się będą spotkania z ekspertami, dzięki którym seniorzy dowiedzą się jak radzić sobie z różnymi zagrożeniami.

Ostatni z filarów obejmuje działania miasta, które mają na celu większą aktywność seniorów. Będzie to realizowane przez bogatą ofertę kulturalną, sportową oraz społeczną, dzięki której seniorzy nie będą czuć się samotnie.

W maju w mieście już po raz kolejny odbywać się będzie Tydzień Seniora.