Gmina Sosnowiec otrzymała certyfikat Miasto Przyjazne Elektromobilności przyznawane przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. Jednocześnie władze miasta podpisały z PSPA list intencyjny o wzajemnej współpracy.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 22 lutego 2018 roku, reguluje funkcjonowanie rynku paliw alternatywnych, w szczególności energii elektrycznej i gazu ziemnego. Nakłada liczne obowiązki na jednostki samorządu terytorialnego. – Celem cyklu szkoleń było zapoznanie przedstawicieli samorządów i spółek od nich zależnych z konsekwencjami nowych przepisów, ale przede wszystkim przedstawienie realnych rozwiązań w zakresie planowania infrastruktury i rozwoju flot zeroemisyjnych – wyjaśnia Zbigniew Byszewski, pierwszy zastępca prezydenta Sosnowca, który podpisał list intencyjny o współpracy z PSPA..

Cykl szkoleń organizowany przez PSPA jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed administracją lokalną. – To możliwość uzyskania realnego wsparcia we wdrażaniu elektromobilności, a także dostęp do informacji, danych, statystyk, opinii i analiz rynkowych – dodaje Byszewski.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE:

Pierwszy „elektryk” w Sosnowcu przejechał już 100 tys. km