Burmistrz Sławkowa wycofał się z patronatu nad imprezą pod nazwą „Sławkowska Syberiada”, organizowaną 8 lutego przez Związek Stowarzyszeń „Zielony Ring Przemszy”.

Sławkowska Syberiada jest cyklicznym wydarzeniem zimowym organizowany od 2011 roku, który upamiętnia wybuch powstania styczniowego, organizując dla młodszych i starszych turystyczny rajd. W trakcie, uczestnicy mogą wybrać trzy trasy. Podczas wędrówki uczestnicy mogą posłuchać faktów z powstania styczniowego, jak i wielu ciekawostek historycznych. Tegoroczny bieg ma odbyć się 8 lutego.

Od kilku lat, impreza odbywała się pod patronatem burmistrza Sławkowa Rafała Adamczyka i starosty będzińskiego Sebastiana Szaleńca. Tym razem będzie inaczej. Powód? Promowanie treści o charakterze antysemickim, homofobicznym, ksenofobicznym i rasistowskim, propagowane przez „Zielony Ring Przemszy” na oficjalnym fanpage’u organizacji oraz na profilu jej prezesa.

– W przestrzeni publicznej nie może być miejsca na tolerowanie tego typu skandalicznych poglądów. Organizacje szerzące takie treści nie powinny otrzymywać wsparcia instytucji publicznych – podkreśla Rafał Adamczyk, burmistrz Sławkowa.

Organizatorem Sławkowskiej Syberiady jest Związek Stowarzyszeń „Zielony Ring Przemszy”, które tworzą następujące organizacje: Towarzystwo Miłośników Sławkowa, Towarzystwo Miłośników Maczek „Granica”, Stowarzyszenie „Unia dla Sosnowca”, Stowarzyszenie Obrońców Bukowna i PTTK Oddział Huta Katowice.

Ich celem jest przywrócenie i nadanie zlewni rzek Białej i Czarnej Przemszy walorów rekreacyjno–wypoczynkowych oraz promowanie jej walorów krajobrazowych oraz turystyczno-wypoczynkowych, działalność wychowawcza wśród młodzieży szkolnej w zakresie historii regionu, turystyki, sportu i ochrony środowiska w tym propagowanie walorów rzek Białej i Czarnej Przemszy oraz ich dolin dla sportu i rekreacji, a także promowanie człowieka jako podstawowego składnika środowiska naturalnego.

– Z przykrością i zażenowaniem odbieram treści, które znaleźć można na internetowym profilu Związku Stowarzyszeń „Zielony Ring Przemszy”. Pragnę zauważyć, iż stoją one w jaskrawej sprzeczności z deklarowanymi celami tej organizacji – podkreśla burmistrz Sławkowa.

W piśmie skierowanym do prezesa związku, burmistrz Sławkowa zaznacza, że nie widzi możliwości podejmowania jakiejkolwiek współpracy ze stowarzyszeniem.

Obecnie, z profilu organizacji usunięto kontrowersyjne wpisy.