Samorząd regionalny wesprze gminy, które pomagają uchodźcom z Ukrainy szukającym schronienia w Polsce, w tym wypadku na terenie województwa.

Radni sejmiku województwa śląskiego przyjęli uchwalę w formie oświadczenia, w której solidaryzują się z narodem ukraińskim.

– Władze samorządowe oraz mieszkańcy województwa śląskiego wyrażają solidarność z narodem ukraińskim w związku z rosyjską militarną agresją na suwerenną, niepodległą i demokratyczną Ukrainę. Zasada suwerenności oraz prawo do samostanowienia stanowią fundament światowego ładu i międzynarodowego prawa. Mimo wielu wysiłków społeczności międzynarodowej Federacja Rosyjska naruszyła integralność terytorialną naszego wschodniego sąsiada i dopuściła się niesprawiedliwej agresji na wolną Ukrainę. Gwałt dokonany na normach prawa międzynarodowego, wartościach chrześcijańskich, śmierć niewinnych ludzi musi spotkać się ze stanowczą odpowiedzią społeczności wolnych narodów i potępieniem. Ukraina jest w stanie wojny, a naród ukraiński broni wartości najcenniejszych, które konstytuują europejski porządek. W tych trudnych chwilach wyrażamy pełną jedność z bratnim narodem i wspieramy jego demokratycznie wybrane władze. Wyrażamy nadzieję, że Ukraina obroni swoją wolność, niezależność i prawo do samostanowienia. Jednocześnie wzywamy wszystkich ludzi dobrej woli, przywódców wolnych państw świata i Unii Europejskiej, by w poczuciu solidarności i odpowiedzialności stanęli po stronie wolności i prawa narodu ukraińskiego do życia w niepodległym i suwerennym państwie i podjęły działania, które położą kres wojnie – czytamy w przyjętej uchwale.

Województwo niesie także pomoc dla szukających schronienia w Polsce obywatelom Ukrainy. Będzie to wsparcie udzielone gminom przygotowującym się na przyjęcie uchodźców.

– Chcemy wesprzeć samorządy województwa śląskiego, które pomagają uchodźcom z Ukrainy w związku trwającą tam wojną. Tym samym jest to pomoc skierowana pośrednio do wszystkich obywateli Ukrainy, często całych rodzin z dziećmi, które chcą znaleźć w Polsce schronienie, po bestialskiej, wręcz bandyckiej napaści Rosji na ich kraj. Nie możemy pozostać obojętni na ich los. Gminy będą dla nich przygotowywały mieszkania i wyprawki. Na ten moment jest to kwota 1,5 mln zł, ale będziemy starali się ją w miarę potrzeb zwiększać. Samorządy będą te koszty ponosiły, natomiast my jako samorząd regionalny możemy w ramach funkcjonujących przepisów w taki sposób w tym partycypować. Środki te będziemy przekazywać z tzw. rezerwy ogólnej. Rozpoczynamy także współpracę z Caritasem. We wszystkich instytucjach należących do struktur Urzędu Marszałkowskiego będziemy gromadzić dary, które przekażemy potrzebującym obywatelom Ukrainy. Będziemy też zachęcać sponsorów, potencjalnych darczyńców, aby to wsparcie rozszerzać i wzmacniać. Zdajemy sobie sprawę, że musi to być pomoc długofalowa. Mamy przy tym wielką nadzieję, że ta wojna czym prędzej się zakończy – mówi Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

Baza lokalowa dla uchodźców z Ukrainy

Ponadto województwo śląskie uruchamia praktyczne narzędzie pomocne dla skojarzenia mieszkańców naszego regionu oferujących pomoc mieszkaniową dla obywateli Ukrainy. Baza danych jest narzędziem pozwalającym z jednej strony – skojarzyć osoby które chcą pomóc uchodźcom, z drugiej strony jest pomocne dla osób poszukujących lokum dla osób dotkniętych problemem wojny, które znajdują się na terenie naszego województwa.

Strona jest prowadzona w dwóch językach – polskim i ukraińskim.