echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

W najbliższych dniach ruszy budowa jednego z dwóch odcinków obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi nr 78.

Umowa z wykonawcą inwestycji została podpisana pod koniec 2019 roku. Pierwotnie budowa miała zostać zakończona w 2023 roku. Wykonawca musiał jednak czekać na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZIRD).

Założenie było takie, że zostanie ona uzyskana w siedem miesięcy, tak się jednak nie stało. Dopiero po 17 miesiącach (wniosek został złożony 23 października 2020 roku) Wojewoda Śląski wydał decyzję o ZIRD.

Wpływ miały na to pewne czynniki jak choćby kilkumiesięczny okres wydania pozwolenia przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie czy procedura w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

Ostatecznie zgoda została wydana, a na dniach teren pod budowę zostanie przekazany wykonawcy. Prace obejmą odcinek 16,6 km drogi między Siewierzem, przez Porębę aż do zawierciańskiego Kromołowa. Koszt tej inwestycji wyniesie prawie 487 mln złotych.

echo adrotate_group(8, 0, 0, 0);

Drugi etap zakłada budowę 7,6 km drogi od Kromołowa do projektowanego w ramach obwodnic Kroczyc skrzyżowania typu rondo w Żerkowicach. Wniosek o wydanie ZRID na tę część inwestycji zostanie złożony w czerwcu 2022 roku.

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);